Intimidatie onder zorgpersoneel groot

Uit een enquête van het CBS en TNO blijkt dat 51% van de verpleegkundigen wordt geïntimideerd. Een groot probleem. Hoe ga je om met agressie en ongewenste seksuele aandacht?

Lees meer

Kwaliteit thuiszorg loopt terug

Volgens de IGJ loopt de kwaliteit van thuiszorg terug. Strenge controles op thuiszorgorganisaties zijn het gevolg. Wij screenen ons personeel ook zorgvuldig.

Lees meer

Internationale Dag van de Palliatieve Zorg

Zaterdag 13 oktober is het Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Palliatieve zorg is zwaar. In 2019 wordt er waarschijnlijk meer geld beschikbaar gesteld aan geestelijke verzorging van ongeneeslijk zieken.

Lees meer

Nationale Ouderendag

5 oktober is Nationale Ouderendag. Ouderenzorg wordt steeds belangrijker. GTSzorg zet in op kwaliteit binnen de verpleeghuiszorg en thuiszorg.

Lees meer