Steeds meer jonge medewerkers in de zorg vallen uit. Het ziekteverzuim onder jonge zorgmedewerkers in de leeftijd van 26 tot en met 35 jaar is in 2017 met 27% gestegen ten opzichte van 2014. Vooral mentale problemen doen het jonge personeel de das om. Zo blijkt uit cijfers van Vernet Verzuimnetwerk en pensioenfonds PFZW.

Verzuimcijfers stijgen

Verder toont het onderzoek aan dat de verzuimcijfers in de gehele zorgbranche zijn gestegen. Ook oudere medewerkers verzuimen vaker. In veel gevallen vanwege fysieke problemen, zoals chronische overbelasting van de gewrichten. Waarom jonge zorgmedewerkers vaker uitvallen vanwege mentale problemen is niet onderzocht. Gespeculeerd wordt dat de mentale belasting wordt beïnvloed door sociale media, complexe zorgvragen, weinig tijd en dubbele belasting thuis en op het werk.

’Werken in de zorg’

Het terugdringen van werkdruk en regeldruk is een van de thema’s die centraal staan in het onlangs gelanceerde actieprogramma ‘Werken in de zorg’. Hierin geeft het kabinet aan hoe het de personeelstekorten in de zorg gaat aanpakken. Het actieprogramma pleit onder andere voor jobcarving (opsplitsen van fucnties), taakherschikking, minder administratieve lasten en meer gebruik van digitale technieken en e-health.

Medewerkers zorgvuldig screenen

Edwin Exoo, directeur van GTSzorg reageert: “Werken in de zorg is niet voor iedereen weggelegd. In de zorg werk je met mensen, iedere dag is anders. Mentaal moet je stevig in je schoenen staan. Toch schrik ik van de cijfers die aantonen dat vooral jonge zorgmedewerkers vaak uitvallen vanwege mentale problemen. Bij ons is dat gelukkig niet het geval. Om dat ook in de toekomst te waarborgen hanteren wij een zorgvuldige screening van personeel.”