Nederlanders maken minder gebruik van e-health dan inwoners van onze buurlanden. Op het gebied van ICT in zorginstellingen loopt Nederland juist voorop, zo blijkt uit een onderzoek van het RIVM over technologie in de zorg. Dit onderzoek maakt deel uit van een serie onderzoeken die worden gedaan in het kader van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) die in 2018 verschijnt.

Medische apparaten en sensoren registreren over de hele wereld gezondheidsgegevens. In een onderzoek onder meer dan twintigduizend mensen uit zestien verschillende landen is het gebruik van deze medische hulpmiddelen vastgelegd. Wat blijkt? Nederlanders maken verhoudingsgewijs maar weinig gebruik van e-health-hulpmiddelen. Aan de andere kant staan de Nederlandse zorginstellingen, die juist relatief veel gebruik maken van nieuwe elektronische registratiehulpmiddelen. Onze medische dossiers zijn bijna allemaal gedigitaliseerd en daarmee lopen de Nederlandse zorginstellingen voor op andere Europese landen.

E-health nog vrij onbekend

Uit de jaarlijkse e-health-monitor van Nictiz en Nivel blijkt dat het gebruik van e-health achterblijft bij het aanbod van e-health-toepassingen. Dit terwijl deze nieuwe digitale hulpmiddelen in de zorg juist veel mogelijkheden bieden. GTSzorg zette onlangs een aantal populaire e-healthoplossingen voor de zorg op een rij. De vermoedelijke oorzaak hangt samen met de onbekendheid van deze hulpmiddelen denkt het RIVM. Omdat het aanbod en de mogelijkheden van e-health nog niet duidelijk in kaart is gebracht heerst er ook bij artsen onduidelijkheid over de manier waarop zij e-health kunnen inzetten. Daarnaast is ook de Nederlandse regelgeving een van de oorzaken. De centrale normen en richtlijnen laten weinig ruimte voor nieuwe toepassingen.

Zorgpersoneel voorbereid op e-health

Men moet bereid zijn zich in te zetten om e-health te regelen, denkt het RIVM. Alleen met extra inzet kunnen e-health-toepassingen worden geregeld en kan het gebruik ervan in Nederland toenemen. Edwin Exoo, directeur van GTSzorg: “De veranderende digitale aanpak in de zorg is iets waar wij ook dagelijks mee bezig zijn. We doen er alles aan om onze medewerkers er zo goed mogelijk op voor te bereiden. Onder andere door het geven van bijscholing.” Lees meer.