De zorg digitaliseert en automatiseert. Mobiele apparaten zijn bijvoorbeeld al niet meer weg te denken in de zorg. Steeds meer zorgverleners springen hierop in, maar nog lang niet allemaal. “Natuurlijk zijn er veel positieve punten te noemen over digitalisering van de zorg. Sommige zaken, zoals e-consults en bepaalde apps zijn leuk en nuttig voor cliënten. Bovendien besparen digitale oplossing in de meeste gevallen kosten. Cliënten hoeven niet meer van huis voor een kort consult, maar kunnen dat simpel online via een e-consult doen. Toch zijn er ook nog steeds veel negatieve aspecten te noemen. De zorg wordt bijvoorbeeld onpersoonlijker, doordat het face-to-face-contact steeds meer verdwijnt”, aldus Edwin Exoo, directeur GTSzorg.

Gebrek aan persoonlijk contact

Uit onderzoek blijkt dat het gebrek aan persoonlijk contact inderdaad een van de redenen is voor zorggebruikers om vooralsnog geen gebruik te willen maken van digitale zorg. Zorggebruikers maken bijvoorbeeld nog maar nauwelijks gebruik van e-consults die huisartsen en medisch specialisten aanbieden. Een andere reden hiervoor is de beperkte mogelijkheden om door te vragen. Dit toont onderzoek van Nictiz en het NIVEL aan. Uit de resultaten van dit onderzoek bleek verder dat slechts 3% van de zorggebruikers vragen stelt aan een zorgverlener via e-mail of website. Terwijl al 60% van de zorgverleners deze mogelijkheid biedt.

E-consults voor meer gebruiksgemak

Een groot aantal zorggebruikers, een derde van de respondenten, gaf aan wel gebruik te maken van een e-consult voor contact met de zorgverlener. Met name het gebruiksgemak en het raadplegen van een e-consult, waar en wanneer je maar wilt, werden over het algemeen positief bevonden door de respondenten. Exoo: “Waarschijnlijk went iedereen in de toekomst aan deze digitale manier van zorg verlenen. Bovendien is het een oplossing voor het personeelstekort in de zorg. Doordat robotisering steeds meer zorgtaken overneemt, kan het personeel worden ingezet voor de meest nuttige werkzaamheden of taken die niet door een robot kunnen worden gedaan.”

Robotisering vraagt om technische kennis zorgpersoneel

Robotisering zal in de toekomst vooral meer en meer zorgtaken van laagopgeleid personeel over gaan nemen. Maar ook apps en zelfmeetapparatuur zullen ervoor zorgen dat cliënten zelfredzaam worden en geadviseerd worden door computers in plaats van door medisch specialisten. Onderzoekers van HR-advies- en onderzoeksbureau FWG menen daarom dat zorginstellingen ervoor moeten zorgen dat hun personeel tijdig wordt bijgeschoold. Er wordt steeds meer technische kennis gevraagd, zodat medewerkers kunnen omgaan met digitale tools. De zorgtaken veranderen en daar moet rekening mee worden gehouden. Exoo: “Wij doen er alles aan om onze medewerkers voor te bereiden op de veranderende digitale aanpak van de zorg. Al onze medewerkers hebben inmiddels een bijscholing op het gebied van digitale vaardigheden afgerond.”