De komende jaren zullen werkgevers steeds meer behoefte hebben aan hoger opgeleid personeel. Niet voor niets zullen ze meer sturen op het (bij)scholen van hun huidige werknemers. Dit blijkt uit een rapport van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Daarnaast geven onderzoekers in het rapport aan dat er tot 2020 in de zorg meer vraag naar personeel dan aanbod zal zijn. Oftewel, het aantal vacatures in de zorg neemt toe.

Toename personeelsbehoefte zorg

Op basis van verschillende scenario’s werden eventuele personeelsoverschotten en -tekorten berekend, die er tot 2020 op de arbeidsmarkt in de zorg kunnen ontstaan. In 2016 werd er een omslagpunt waargenomen. In dat jaar veranderde de zorgmarkt van een krimp van werkgelegenheid naar een toenemende personeelsbehoefte. Deze groei zal de komende jaren bovendien toenemen waardoor er meer zorgvacatures komen, zo stellen de onderzoekers. Echter, niet alleen trokken MBO- en HBO-opleidingen minder studenten, ook was er een grote uitstroom van werknemers en vergrijsde de zorgbranche.

Groei aantal vacatures zorg

Uit het rapport van AZW blijkt dat er op termijn in de zorg op MBO-niveau 4 personeelstekorten te zien zullen zijn. GTSzorg beaamt dit en merkt op dat er naast 3IG-ers ook meer zorgpersoneel op MBO 4-niveau gezocht wordt. 3IG-ers worden met name in regio Tiel gezocht, zorgmedewerkers niveau 4 zijn met name in omgeving Uden gewenst. Volgens de onderzoekers van AZW zal het voor werkgevers daarnaast lastiger worden om voldoende HBO-verpleegkundigen aan zich te kunnen binden. Het tekort eraan wordt in het jaar 2020 op zo’n drie tot zes procent geschat; dit betekent 5.000 verpleegkundevacatures in datzelfde jaar.

Bijscholing werknemers zorg

Volgens het AZW zal er een mismatch ontstaan op het gebied van medewerkercompetenties. Zo wordt er in de toekomst meer gebruik gemaakt van techniek en digitale vaardigheden en zal het accent rusten op zelfregie van de cliënt. Dit houdt in dat het personeel meer gezondheidsvaardigheden en digitale vaardigheden moet aanleren. Om aan de hogere kwaliteitseisen te voldoen, zal er een grotere vraag zijn naar personeel op HBO- en MBO 4-niveau. Het AZW meldt dat in 2016 90 procent van de werkgevers in de branche zorg en welzijn bijscholing heeft aangeboden aan het personeel. Veertig procent van de werkgevers zorgde ervoor dat personeel kon worden bijgeschoold naar een hoger niveau. 25 procent van de werknemers schoolde zich bij op het vlak van veiligheid, tien tot vijftien procent deed een opleiding die te maken had met technologie, cliëntvragen, preventie, signaleren en het werken met zwaardere cliënten. Op het gebied van digitale vaardigheden hebben alle medewerkers van GTSzorg inmiddels een bijscholing afgerond. Op die manier zijn zij voorbereid op deze toekomstige aanpak in de zorg.