Verpleegkundigen en werknemers in de thuiszorg hebben het afgelopen jaar meer gebruik gemaakt van e-health-oplossingen. Vooral nieuwe technieken die het toezicht op patiënten vergemakkelijken zijn populair. Dat blijkt uit de e-Health Monitor van Nivel en Nicitz, een jaarlijks onderzoek gehouden onder een panel van circa vijfhonderd verpleegkundigen. Het enthousiasme over e-health is nog wel groter dan het daadwerkelijke gebruik ervan, zeggen Nivel en Nictiz. Waarom dit zo is, gaan de instanties nog onderzoeken.

E-health kan de zorg efficiënter en goedkoper maken. Bepaalde medische handelingen kunnen mensen dankzij e-health zelf thuis doen en ook voor controles hoeven mensen niet langer naar het ziekenhuis. Toch moeten er bij e-health, of digitale zorg, ook een aantal kanttekeningen geplaatst worden. Zo zal de zorg onpersoonlijker worden doordat face-to-face-contact steeds meer verdwijnt, aldus Edwin Exoo, directeur GTSzorg. Dit heeft met name te maken met telemonitoring dat zorg op afstand mogelijk maakt. Dit is echter niet de enige e-healthoplossing. We zetten de vijf meest populaire e-healthoplossingen voor de zorg voor je op een rij:

1. Toezichthoudende technieken in de ouderenzorg

Vooral in de ouderenzorg is de populariteit van de toezichthoudende technieken toegenomen. Voorbeelden hiervan zijn e-health-hulpmiddelen als persoonsalarmering, bewegingsmelders en GPS-trackers. In 2016 heeft 26 procent van de verpleegkundigen toezichthoudende technieken gebruikt. In 2017 is dit al 60 procent. In de ouderenzorg gebruikte zelfs ruim 70 procent van de verpleegkundigen toezichthoudende technieken, meldt de e-Health Monitor.

2. Elektronisch patiëntendossier

In de zorg is ook het elektronisch patiëntendossier populair. Hierin worden medische gegevens van patiënten digitaal bijgehouden voor intern gebruik, zodat overdrachten tussen zorgverleners makkelijk en foutloos verlopen. Driekwart van de deelnemers aan de e-Health Monitor vindt dit een onmisbaar systeem. Het daadwerkelijke gebruik ligt lager, want maar 62 procent van de deelnemers maakt ook daadwerkelijk gebruik van het elektronisch patiëntendossier.

3. Digitale dubbele medicijncontrole

Digitale dubbele medicijncontrole is een nuttige tool die laagdrempelig is in gebruik: met eenvoudige apps kunnen verpleegkundigen foto’s van medicatie en toedieninglijsten sturen naar collega’s voor een dubbele controle. Helaas blijkt uit onderzoek van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland dat bijna de helft van het verzorgingspersoneel aangeeft geen tijd te hebben voor zo’n extra medicatiecontrole. Volgens de e-Health Monitor ziet ruim 70 procent van het verplegend personeel het belang in van deze tool, maar slechts 22 procent maakt daadwerkelijk gebruik van dit digitale hulpmiddel.

4. Telemonitoring

Telemonitoring maakt zorg op afstand mogelijk, waarbij patiënten zelf thuis hun medische controles uitvoeren en daarover digitaal communiceren met de zorginstelling. Zorg op afstand, dit kan bijvoorbeeld bij mensen met hartproblemen of diabetes. In Nederland is 43 procent van het verplegend personeel hierover enthousiast, 15 procent maakte er het afgelopen jaar gebruik van.

5. Digitale identiteitskaart

In Europa loopt Estland voor op het gebied van e-health. Het land heeft een goed georganiseerde digitale infrastructuur in de zorg. Alle inwoners hebben een digitale identiteitskaart. Overheden, verzekeraars en burgers communiceren via het digitale communicatiesysteem Xroad, waarbij iedere partij slechts toegang heeft tot een deel van het systeem. Zo kunnen verzekeraars niet zien voor welke klachten patiënten bij de huisarts komen. Wel kunnen onderzoekscentra in Estland op basis van deze digitale medische data werken aan patroonherkenning. Door de goed gedocumenteerde digitale gegevens kunnen onderzoekers patronen van bepaalde aandoeningen in kaart brengen. Op deze manier verbetert de signalering en kunnen aandoeningen in een vroeg stadium getraceerd worden. In Nederland is Philips bezig met de ontwikkeling van een vergelijkbaar digitaal platform.