Kwaliteit thuiszorg loopt terug

Volgens de IGJ loopt de kwaliteit van thuiszorg terug. Strenge controles op thuiszorgorganisaties zijn het gevolg. Wij screenen ons personeel ook zorgvuldig.

Lees meer

Internationale Dag van de Palliatieve Zorg

Zaterdag 13 oktober is het Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Palliatieve zorg is zwaar. In 2019 wordt er waarschijnlijk meer geld beschikbaar gesteld aan geestelijke verzorging van ongeneeslijk zieken.

Lees meer

Nationale Ouderendag

5 oktober is Nationale Ouderendag. Ouderenzorg wordt steeds belangrijker. GTSzorg zet in op kwaliteit binnen de verpleeghuiszorg en thuiszorg.

Lees meer

‘Samen Sterk’ bezoekt GTSzorg

Het tv-programma Samen Sterk van SBS6 zoekt naar oplossingen en antwoorden voor dagelijkse problemen binnen de zorg. Deze zoektocht leidde ook naar GTSzorg. Zaterdag 2 juni delen we onze kennis op tv met heel Nederland.

Lees meer

‘Thuis in het verpleeghuis’ nieuw verbeterprogramma voor verpleeghuiszorg

Verpleeghuizen moeten voldoen aan een lange lijst veiligheids- en kwaliteitseisen. Toch zijn er onderling nog altijd grote kwaliteitsverschillen tussen verpleeghuizen. Daarom is het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ opgesteld. Een plan om de verpleeghuiszorg de komende jaren niet alleen merkbaar maar ook meetbaar te verbeteren. Onlangs presenteerde minister Hugo de Jonge dit programma van het […]

Lees meer

Jonge medewerkers in zorg verzuimen meer

Jonge zorgmedewerkers verzuimen meer, vaak vanwege mentale problemen. Het terugdringen van werk- en regeldruk is dan ook een van de thema’s in het Actieprogramma ‘Werken in de zorg’.

Lees meer

Een derde zorginstellingen lijdt verlies

Zorginstanties hebben het moeilijk. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat bijna een derde van de zorginstellingen verlies lijdt. Personeelskosten stijgen sneller dan inkomsten. GSTzorg is daarom zo transparant mogelijk over haar tarieven voor zorgondersteuning.

Lees meer

Nederlandse zorg toegankelijk

Nederlandse zorg, van huisarts tot medisch specialist, is goed toegankelijk zo blijkt uit onderzoek van IQ Healthcare. Verbeterpunten zijn er ook, zo is er eenzaamheid onder ouderen. GTSzorg pleit daarom voor meer uren en opleidingsmogelijkheden van zorgpersoneel.

Lees meer

Verpleegkundige heeft meeste baankans in de zorg

De verpleegkundigen staan op nummer één als het gaat om de meeste baankansen in de zorg, op de voet gevolgd door de verzorgenden IG. Bovendien behoort de zorg tot de beroepsgroepen met de meeste vraag naar personeel.

Lees meer