Kwaliteit verpleeghuiszorg is verbeterd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft scherp toegezien op de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Er wordt meer zorg op maat gegeven. Verbeterpunten zijn er ook nog steeds.

Lees meer

Meer zorgaanvragen voor thuiszorg

De vraag naar thuiszorg neemt in Nederland naar verwachting met 5% toe. Veel organisaties vinden het lastig deze zorg te organiseren. Toch is er een oplossing.

Lees meer

Meer geld voor eHealth

De komende drie jaar wordt er meer geld voor eHealth beschikbaar gesteld. Biedt dit kansen voor de gezondheidszorg?

Lees meer

Intimidatie onder zorgpersoneel groot

Uit een enquête van het CBS en TNO blijkt dat 51% van de verpleegkundigen wordt geïntimideerd. Een groot probleem. Hoe ga je om met agressie en ongewenste seksuele aandacht?

Lees meer