E-Health wordt onmisbaar in de zorg

‘E-Health is een onmisbaar onderdeel van de zorg geworden’, meldt de eHealth-monitor 2019 van Nictiz en Nivel. Toch blijft zorg mensenwerk. Past eHealth daarbij?

Lees meer

Kwaliteit verpleeghuiszorg is verbeterd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft scherp toegezien op de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Er wordt meer zorg op maat gegeven. Verbeterpunten zijn er ook nog steeds.

Lees meer

Meer zorgaanvragen voor thuiszorg

De vraag naar thuiszorg neemt in Nederland naar verwachting met 5% toe. Veel organisaties vinden het lastig deze zorg te organiseren. Toch is er een oplossing.

Lees meer