Uit een peiling onder bijna 1000 verpleegkundigen en verzorgenden van beroepsvereniging V&VN blijkt dat bijna de helft van hen deze zomer meer werkstress ervaart dan in de zomer van 2018. Onderbezetting is een van de veroorzakers van deze stress. Onderbezetting is het gevolg van zowel structureel personeelstekort als vakantie vierende collega’s.

Extra zorgpersoneel inhuren

Gelukkig geeft 56% van de respondenten ook aan dat hun werkgever zijn best doet om de werkdruk in de zomer te verlagen. Bijvoorbeeld door extra zorgpersoneel in te huren. “Wij merken inderdaad dat er in de zomerperiode meer zorgaanvragen binnenstromen van zorginstellingen. Bijvoorbeeld omdat een vakantie van een zorgverlener niet goed is geregistreerd of omdat er plotseling toch een medewerker ziek is geworden. Dan leveren wij inleners”, aldus Edwin Exoo van GTSzorg.

Maatregelen leiden tot gemiste zorg

De maatregelen die instellingen nemen om de werkdruk te verlagen zijn soms echter drastischer. Zoals het sluiten van bedden of afdelingen en het invoeren van patiëntenstops. Dit leidt weer tot gemiste zorg. Heb je als zorgmedewerker een vast dienstverband, dan kun je zoeken naar mogelijkheden om de werkdruk te verlagen. Toch kun je meestal niet meer doen dan je best.

Detachering verlicht de zorg

Detachering kan dan eventueel een oplossing zijn. Personeel dat via ons is gedetacheerd, bepaalt zijn eigen agenda en vakantiedagen. Bovendien is detacheringspersoneel niet gebonden aan verplichte vergaderingen of andere bijeenkomsten die zijn ingeroosterd. Zij kunnen zelf hun dienstrooster invullen. Dit is trouwens niet altijd makkelijk, maar we helpen ze erbij. Hierdoor kunnen zij rekening houden met hun privé-agenda en werken wanneer ze dat zelf willen. Dit ontzorgt en verlaagt het stressniveau.”