Veel zorginstellingen kampen met een personeelstekort. Steeds vaker bedenken werkgevers daarom ludieke acties om personeel te werven. Ze werven studenten voor een vakantiebaan of geven personeel een bonus wanneer ze meehelpen met het werven van nieuwe medewerkers. Dit is echter niet de oplossing van het personeelstekort op lange termijn. Welke ontwikkelingen zijn er wel nodig om zorg in de toekomst te waarborgen? Edwin Exoo, directeur van GTSzorg, noemt er vier:

1. Versoepeling regels in de zorg

“Veel zorginstellingen hebben moeite met het invullen van de roosters. Strakke regels voor het personeel werken hier niet aan mee. Denk aan de administratieplicht die zorgmedewerkers hebben. Of de verplichting om onregelmatige diensten te moeten werken. Versoepeling van regels en verminderen van de werkdruk zouden daarom de eerste stappen kunnen zijn naar minder personeelsproblemen in de toekomst. Bij ons krijgen medewerkers altijd de mogelijkheid om zelf aan te geven welke werktijden zij prefereren. Ook beperken we het aantal overleggen, zodat de meeste tijd uit kan gaan naar de zorgverlening.”

2. Vernieuwing van het zorgstelsel

“Het zorgstelsel was tot nu toe in (te) veel stappen onderverdeeld. Hierdoor waren er steeds meer functies nodig om taken uit te voeren die voorheen door één persoon werden gedaan. Vanaf 2020 wordt daarom de regieverpleegkundige een nieuw beroep in het BIG-register. Deze nieuwe beroepstitel zorgt voor meer onderscheid op de werkvloer. Voorheen verrichtten de MBO-, HBO- en ‘inservice’-opgeleide verpleegkundigen dezelfde taken. In de toekomst verandert dat. De regieverpleegkundige regelt en organiseert de patiëntzorg. Binnen een zorgorganisatie kan de regieverpleegkundige de ondersteuner en facilitator van meerdere afdelingen zijn. Een efficiënte zet denken wij.”

3. Inzet ervaren zorgmedewerkers

“Alleen HBO-opgeleide verpleegkundigen die vanaf 2012 hun opleiding hebben afgerond, kunnen zich direct laten registreren als regieverpleegkundige. Voor verpleegkundigen die voor 2012 hun HBO-diploma hebben afgerond en MBO-opgeleide verpleegkundigen is er een overgangsregeling. Zij kunnen zich laten herregistreren na het succesvol afronden van een toets of het volgen van extra scholing. Voor velen is dit onbegrijpelijk. Juist HBO-verpleegkundigen met het minst aantal jaren ervaring worden nu automatisch regieverpleegkundige. Terwijl veel ervaring in de zorg misschien nog wel waardevoller is!”

“Wij vinden dat de overgangsregeling helaas niet voor iedereen even gunstig is. Toch moeten we met de tijd mee blijven gaan. En kijkend naar de toekomst is de regieverpleegkundige broodnodig. Maar wij vinden ook dat de regieverpleegkundige daarbij niet zonder de hulp kan van ervaren verpleegkundigen die de dagelijkse patiëntzorg zonder veel aansturing op zich nemen. Daarom zijn wij bij GTSzorg altijd op zoek naar de meest geschikte werknemer voor een zorgorganisatie. Of het nu gaat om HBO- of MBO-geschoold personeel. Wij zoeken verpleegkundigen op ieder niveau.

4. Hulp detacheringsbureaus

“Detacheringsbureaus zijn in de zorg niet meer weg te denken. Deze bureaus nemen voor zorginstellingen de personeelszaken uit handen, zodat zij zich puur en alleen kunnen bezighouden met het verlenen van zorg. Bij detachering staat personeel op de loonlijst van het detacheringsbureau. Er is dus veel inzicht in de kwaliteit van het personeel. Hierdoor kunnen juist de opdrachten voor langere periodes heel goed door detacheringsbureaus worden vervuld. GTSzorg levert al jaren vaste medewerkers aan opdrachtgevers. Medewerkers die voor langere periodes, van één tot negen maanden, ingezet worden. Dit behoud van personeel zorgt voor continuïteit en rust. Fijn voor zowel de opdrachtgever als de werknemer, en uiteindelijk ook voor de cliënt”, besluit Exoo.