Er is al veel over gezegd en geschreven: het personeelstekort in de zorg. Personeel in de zorg vinden is erg lastig en personeelstekorten lopen steeds verder op. Personeel in de zorg behouden is dan ook een vereiste om in 2019 de juiste zorg te kunnen blijven bieden. Met name in de ziekenhuizen lijkt het erop dat er in 2019 een schrijnend tekort aan personeel zal zijn, zo meldt Nu.nl.

Oorzaken personeelstekort

Wouter van der Horst, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) meldt aan Nu.nl dat er twee oorzaken voor het personeelstekort in de zorg zijn. Namelijk de vergrijzing, en dus veel oude patiënten, en het feit dat er tijdens de crisis te weinig personeel is opgeleid. De overheid kwam al in actie met het actieprogramma Werken in de zorg dat extra geld beschikbaar stelt voor werken in de zorg. Onder meer om verzuim onder jonge medewerkers in de zorg te voorkomen. In dit actieprogramma wordt personeelsbehoud de komende periode de belangrijkste focus. Dit schreef minister Hugo de Jonge in een update aan de Tweede Kamer.

Weinig aandacht voor behoud personeel in de zorg

Veel werknemers in de zorg staan namelijk onder grote werk- en regeldruk. Volgens Van der Horst wordt er nu veel aandacht gegeven aan het verhogen van instroom, terwijl er te weinig aandacht is voor behoud van personeel in de zorg. Volgens de commissie Werken in de Zorg verliet in 2017 bijna 1 op de 5 zorgmedewerkers hun werkgever. “Werkdruk onder verpleegkundigen is hoog. Dit kan leiden tot gemiste zorg”, aldus Edwin Exoo, directeur van GTSzorg.

Continuïteit door behouden personeel

“Het behouden van personeel in de zorg is daarmee net zo’n groot probleem als het vinden van personeel in de zorg. Continuïteit is een van de belangrijkste aspecten in de zorg. Door personeel te behouden kan die continuïteit het beste gewaarborgd worden. Ook aan onze klanten, zorgorganisaties als verpleeghuizen, ziekenhuizen en thuiszorginstellingen, proberen we iedere dag weer die continuïteit te leveren. Daarom zijn wij heel actief bezig met het behouden van personeel in de zorg.”

Hoe personeel in de zorg behouden?

Maar hoe behoud je personeel in de zorg? Onder andere het programma ‘Excellente zorg’ kan hierbij helpen. Dit is een initiatief van de beroepsvereniging V&VN en gericht op het veraangenamen van de werksfeer voor verpleegkundigen. Dit kan een organisatie realiseren aan de hand van onder andere acht kenmerken. Een verpleegkundige zou het best gedijen wanneer er sprake is van:

  1. Vakbekwame collega’s
  2. Een goede relatie met artsen
  3. Autonomie
  4. Support van de leidinggevende
  5. Zeggenschap over de beroepsuitoefening
  6. Opleidingsmogelijkheden
  7. Voldoende personeel
  8. Een patiëntgerichte zorgcultuur

Daarnaast adviseert minister De Jonge leidinggevenden om het gesprek aan te gaan met medewerkers over hun werk. Waaraan hebben zij behoefte?

Detacheren in de zorg

Exoo: “Het valt niet mee om aan al deze kenmerken gehoor te geven als werkgever. Maar het is natuurlijk wel een begin om in ieder geval zoveel mogelijk van deze kenmerken in orde te krijgen voor werknemers. Omdat in de zorg altijd personeel nodig is, en soms op de meest ongelegen momenten, is het hebben van voldoende personeel een van de eerste vereisten. Wij spelen daar met ons detacheringsbureau op in. Voor veel zorgorganisaties vullen we met onze detacheringsmedewerkers gaten op. Bovendien zorgen we ervoor dat al onze medewerkers regelmatig cursussen en bijscholingen volgen, zodat zij vakbekwaam zijn en blijven.”