Personeel in de zorg vinden valt niet altijd mee. Uit onderzoek van de NOS is gebleken dat de personeelstekorten in de Nederlandse ziekenhuizen zelfs steeds verder oplopen. Ze zoeken vooral artsen, verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel. Deze personeelstekorten in ziekenhuizen zijn een ongewenste situatie. De wachtlijsten voor patiënten lopen steeds verder op. Bovendien wordt de werkdruk op het huidige personeel steeds groter, zo meldt de NOS. Tegelijkertijd hanteren veel Hbo-opleidingen Verpleegkunde een studentenstop. Simpelweg omdat er te weinig stageplekken zijn.

Oplossingen personeelstekort

De Beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden pleit ervoor deze studentenstop zo snel mogelijk op te heffen en studenten stages aan te bieden in andere zorgsectoren. Deze zomer heeft de Tweede Kamer ook al aangegeven dat het Kabinet moet kijken naar mogelijkheden om studenten Verpleegkunde vakantiewerk te laten uitvoeren in verpleeghuizen. Want ook daar geldt nog steeds een personeelstekort. Of deze acties uiteindelijk leiden tot een oplossing van het personeelstekort?

Continue inzet personeel

Edwin Exoo, directeur van GTSzorg reageert: “Het zijn in ieder geval goede stappen op weg naar meer personeel. Wij merken dat opdrachtgevers, met name ziekenhuizen, vooral vragen om continuïteit. Dat betekent dat ze medewerkers willen die weinig inwerktijd vergen, voor langere tijd inzetbaar zijn en in opdracht werken van de eigen organisatie. Wij spelen daar met ons detacheringspersoneel op in.”

Ik kom personeel tekort, hoe los ik dat op?

Zorgorganisaties met een personeelstekort, kunnen soms met de handen in het haar zitten. Ik kom personeel tekort. Hoe los ik dat op? Een veelgehoorde vraag. Regelmatig spreekt GTSzorg met opdrachtgevers die zich afvragen hoe ze de zorg voor hun cliënten beter kunnen continueren. We geven graag wat tips:

  1. Kies breed inzetbare medewerkers
    Medewerkers die breed georiënteerd en minder gespecialiseerd zijn, kunnen op veel meer afdelingen worden ingezet. Ook kunnen ze meerdere rollen vervullen. Bijvoorbeeld die van ouderenverpleegkundige, thuiszorgmedewerker of verzorgende. De zorgsector verandert snel. ICT heeft daarin een groot aandeel. Innovatieve hulpmiddelen in de zorg volgen elkaar snel op. Het kan zijn dat daardoor functies in de toekomst veranderen. Om daar goed op in te kunnen spelen, is het handig als medewerkers op verschillende functies inzetbaar zijn.
  2. Opleiden en bijscholen
    Mede vanwege de ontwikkelingen binnen de zorg en ICT is het belangrijk om personeel op de hoogte te houden hiervan. Soms is informatie nieuw. Dan is het belangrijk om de juiste opleiding aan een werknemer aan te bieden. Bijscholingen zorgen ervoor dat bestaande medewerkers het juiste kennisniveau behouden. GTSzorg biedt verschillende opleidingen en bijscholingen aan voor haar personeel.
  3. Maak gebruik van flexibele werknemers
    In de zorg is altijd personeel nodig. Overdag, ’s nachts, in het weekend, tijdens vakanties en op feestdagen. Kortom, personeel moet daar redelijk flexibel mee om kunnen gaan. Toch lukt het niet altijd de bezetting sluitend te krijgen. Vooral niet op feestdagen en tijdens vakanties. Door in die gevallen gebruik te maken van flexibele detacheringsmedewerkers kunnen veel gaten worden opgevuld. Natuurlijk wil je dan kunnen vertrouwen op een vakkundige medewerker die weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Daarom hanteert GTSzorg een strenge screening van haar detacheringsmedewerkers.