De zorg verandert continu. Dat is nodig om mensen langer thuis te kunnen laten wonen. Om specifieke en complexe zorg te kunnen blijven garanderen. Maar ook om zorgverleners hun zorgtaken zo goed mogelijk te kunnen laten uitvoeren. Zonder al te veel lichamelijke inspanningen. Het aanbod aan innovatieve hulpmiddelen in de zorg blijft daarom groeien.

Subsidieregeling Veelbelovende Zorg

Zorginstituut Nederland gaat in deze trend mee. Het instituut liet onlangs weten dat de regeling ‘Voorwaardelijke toelating tot het basispakket’ vanaf 2019 wordt vervangen door de Subsidieregeling Veelbelovende Zorg. Veelbelovende behandelingen, medische technologie, hulpmiddelen en geneesmiddelen moeten dankzij deze subsidieregeling nog sneller beschikbaar zijn. De doorlooptijd van de voorbereidingsprocedure van de subsidieaanvraag bleek in de vorige regeling te lang en ingewikkeld. Met de Subsidieregeling Veelbelovende Zorg wordt deze procedure verkort en vereenvoudigd.

Hulpmiddelen in de zorg

“De verwachting is dat er vanaf 2019 dus meer kansen zijn voor innovatieve hulpmiddelen in de zorg. Dit betekent misschien ook meer kansen om het personeelstekort te lijf te gaan. Hulpmiddelen bieden ondersteuning waardoor soms minder zorgverleners nodig zijn voor een bepaalde taak. Het kan zelfs voorkomen dat een cliënt met behulp van bepaalde hulpmiddelen zelfs helemaal zelfredzaam is. Met het oog op het huidige personeelstekort zijn innovatieve hulpmiddelen dan ook niet meer weg te denken”, aldus Edwin Exoo, directeur van GTSzorg.

Welke hulpmiddelen biedt de zorg?

Hulpmiddelen in de zorg zijn zeer uiteenlopend. E-Health is sterk in opkomst. Maar onder hulpmiddelen in de zorg verstaan we ook douchestoelen met wieltjes, rollators, baxterrollen, weegstoelen of tilliften. Kortom, alle hulpmiddelen die het uitvoeren van handelingen in de zorg makkelijker maken. Denk aan aankleden, douchen, wassen en medicatie toedienen. In sommige situaties vergen deze handelingen veel van zowel de zorgverlener als de cliënt. We geven twee voorbeelden van hulpmiddelen in de zorg: praktische en technologische.

Praktische hulpmiddelen in de zorg

Zorgverlening gebeurt vaak aan iemands bed. Een zorgbehoevende is namelijk in veel gevallen bedlegerig. Het tillen, draaien, aankleden en verzorgen van iemand die in bed ligt, vraagt veel kracht van een zorgverlener. Bovendien is het voor een cliënt niet altijd comfortabel wanneer hij getild of vastgepakt moet worden. Een innovatief hulpmiddel dat daarvoor bij uitstek geschikt is, is bijvoorbeeld een elektrisch wentelsysteem. Dit maakt het draaien en verplaatsen van een cliënt in bed makkelijker. Het rolsysteem dat elektrisch te bedienen is, zorgt ervoor dat de cliënt niet meer hoeft te worden opgetild of vastgepakt. De zorgmedewerkers of mantelzorgers hoeven minder fysiek zware inspanning te leveren om de cliënt te verzorgen.

Technologische hulpmiddelen in de zorg

Toezichthoudende technieken en andere technologische technieken zijn in het kader van het langer thuis blijven wonen ook steeds belangrijker geworden. Toezichthoudende hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld smartphone-apps waarmee cliënten zelf hun medische situatie registreren, polsbandjes die het hartritme bijhouden en GPS-trackers. Technologische technieken variëren van zorgrobotica tot het Elektronisch Patiënten Dossier.