Zit jij lekker in je vel? Ga je met een fijn gevoel de deur uit naar je werk? Voel jij je thuis in jouw team? En heb je een goede band met collega’s? Dan lijkt het erop dat jij jezelf kunt zijn op je werk. En dat is wat we nodig hebben in de zorg!

Medewerkers die zichzelf zijn, presteren beter

Uit onderzoek van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) blijkt namelijk dat ‘jezelf kunnen zijn op je werk’ leidt tot betere prestaties. De meeste respondenten die deelnamen aan dit onderzoek gaven aan zichzelf te kunnen zijn op het werk. Slechts een klein deel, ongeveer 10%, gaf aan dit niet te kunnen. Vooral omdat ze niet kunnen communiceren zoals ze willen of geen zeggenschap hebben over hun eigen werk. Voor sommigen is het zelfs een reden om op zoek te gaan naar ander werk.

Laag ziekteverzuim

Wij vinden het ook belangrijk dat onze medewerkers zichzelf kunnen zijn op het werk. Onlangs hielden wij een enquête onder onze medewerkers. Daaruit bleek dat veel van hen tevreden zijn met hun baan bij GTSzorg. Toch blijven we alert. Dagelijks doen we er alles aan om onze medewerkers het gevoel te geven dat ze gewaardeerd worden om wie ze zijn.

Directeur van GTSzorg Edwin Exoo: ‘Ik denk dat een veilige en prettige thuissituatie een van de belangrijkste voorwaarden is om je werk goed te kunnen doen. Zit je thuis lekker in je vel, dan ga je meestal ook met een goed gevoel naar je werk. Wij geven onze medewerkers zeggenschap over hun werk en laten ze zelf hun rooster bepalen. Dit zorgt voor een fijnere privé-werkbalans dan wanneer wij het rooster voor ze invullen. Natuurlijk helpen we ze met deze planning, want voor veel medewerkers is het een andere manier van werken dan ze gewend zijn. Toch lijkt het heel succesvol. Als we kijken naar het ziekteverzuim, dan is dat in onze organisatie al jaren laag.’

Veilige zorg is betere zorg

Uit het onderzoek van FNV blijkt dat onder andere intimidatie, geweld en discriminatie factoren zijn die er ook voor kunnen zorgen dat iemand niet zichzelf is op het werk. GTSzorg veroordeelt elke vorm van intimidatie, agressie of discriminatie op de werkvloer. Met duidelijke tips proberen we onze medewerkers voor te bereiden op situaties. En we houden het contact tussen ons management en de medewerkers zo laagdrempelig mogelijk. Daarnaast werken we aan bewustwording bij opdrachtgevers om de zorg veilig te houden.