Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) laat de kwaliteit van thuiszorg vaak te wensen over. Vooral bij de kleinere thuiszorgbedrijven. Zo meldde de Telegraaf onlangs. De IGJ ontdekte dat na inspecties van nieuwe zorgbedrijven. Veel kleine zorgbedrijven leveren volgens hen zorg zonder te weten wat de kwaliteitseisen zijn. Bovendien wordt thuiszorg steeds vaker verleend door mantelzorgers.

Controle van thuiszorg

De IGJ gaat onder meer hierom strenger controleren op thuiszorgorganisaties. Onder andere met behulp van de nieuwe wet Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders). Deze wet wordt waarschijnlijk vanaf 2019 toegepast. Het verplicht nieuwe zorgaanbieders om zich vooraf te melden bij IGJ. Ook roept de inspectie cliƫnten op om bij twijfels over de kwaliteit van de zorg die ze ontvangen een melding te doen bij het Landelijk Meldpunt Zorg.

Kwaliteit van zorgpersoneel

Medewerkers van GTSzorg verlenen verschillende vormen van zorg voor diverse instanties, waaronder ook thuiszorgorganisaties. Het leveren van kwaliteit begint volgens ons al bij de zorgmedewerker. Daarom hanteren wij een strenge screening van ons personeel voordat deze bij zorgorganisaties aan de slag gaan.