Zorgmanager, ben jij voorbereid op topdrukte?

Waar er in de eerste coronagolf vooral een tekort was aan ziekenhuisbedden, is er nu tijdens de tweede golf een schaarste aan verplegend en verzorgend personeel. Het probleem verschuift. Ook wij merken dat de vraag naar personeel groot is. Daarom zetten we ons in voor ons personeel en blijven we betrokken. We proberen ervoor te zorgen dat zij de druk fysiek en mentaal aan kunnen. Zodat er zo min mogelijk uitval is. Onder andere met deze tips.

Realistische verwachtingen inzet personeel

Ook met zorgmanagers hebben we contact. We denken graag mee over de inzet van personeel en scheppen realistische verwachtingen. Iedere zorgmanager moet rekening houden met uitval van personeel. Zelfs al heeft een medewerker slechts milde klachten, dan nog moet hij thuisblijven in afwachting op een testresultaat. Soms valt een medewerkers hierdoor wel een paar dagen achtereen uit. En wanneer een medewerker corona heeft, moeten ook betrokken collega’s in quarantaine.

Omgaan met een tekort aan personeel

Het valt niet altijd mee om dit personeelstekort snel op te vangen. Het belangrijkste is om begrip voor elkaar te blijven tonen. Het is voor iedereen een moeizame tijd. Vooral in de zorg vergt dit veel van medewerkers, managers en cliënten. Wij raden zorgmanagers aan om zoveel mogelijk vooruit te plannen als het gaat om personeelsroosters.

 • Houd vooral de lange termijn voor ogen. Heb je bijvoorbeeld extern personeel in dienst? Zorg dat ze zo lang mogelijk kunnen blijven werken. Dan heb je extra mogelijkheden als de drukte nog meer toeneemt.
 • Benut het aantal uur dat de zorgverlener heeft bij het detacheringsbureau maximaal. Een zorgverlener kan veel taken op zich nemen. Bijvoorbeeld ook EVV-taken die door uitval van eigen personeel blijven liggen.

Heb je zorgen, vragen of behoefte aan extra personeel? Bel ons gerust. We zijn bereikbaar tijdens kantooruren: 024 – 373 64 44.

Gevaarlijke situaties door tekort aan verpleegkundigen

Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat het tekort aan verpleegkundig personeel leidt tot gevaarlijke situaties voor patiënten. De duizenden verpleegkundigen die deelnamen aan het onderzoek gaven onder andere aan dat er niet genoeg tijd is voor iedere patiënt. Werken onder tijdsdruk verhoogt de kans op fouten. En dat is zorgwekkend. De drie grootste problemen die genoemd werden, zijn:

1. Fouten met medicatie
2. Personeel dat handelingen moet uitvoeren zonder de juiste diploma’s (hiervoor richtte FNV een meldpunt op)
3. Overlijden door te weinig handen aan bed

Of het laatste, meest ernstige, probleem daadwerkelijk komt door een personeelstekort heeft de onderzoeksredactie niet vast kunnen stellen. Toch bewijst dit onderzoek dat er snel iets gedaan moet worden om het personeelstekort op te lossen. Eerder schreven wij al over vier ontwikkelingen die nodig zijn om zorg in de toekomst te waarborgen.

Anders roosteren

Versoepeling van de regels is er daar één van. Geef medewerkers zelf de regie over hun rooster. Laat ze aangeven welke werktijden voor hen het fijnste zijn. Verplicht ze niet om onregelmatige diensten te werken. Wij vinden dat het om onze medewerkers draait. Iemand die zijn privéleven fijn kan combineren met zijn baan, gaat met meer plezier naar het werk. Wij werken al lange tijd op deze manier. Dat het werkt, bewijzen deze reacties.

Dit is waarom wij al onze zorgmedewerkers screenen

Tegenwoordig is het heel normaal dat iemand die thuishulp ontvangt, verschillende gezichten ziet. Het tekort aan vast personeel in de zorg vraagt soms om een creatieve planning. Personeel wisselt waardoor cliënten makkelijk de deur openen voor iedereen. Hierin schuilt gevaar, want er zijn mensen die hiervan misbruik maken. Hoe makkelijk is het om een wit jasje aan te trekken met een logo erop en jezelf voor te stellen als zorgmedewerker? Om vervolgens de cliënt te beroven, intimideren of frauderen. Het is triest, maar het gebeurt.

Veel fraude en misstanden in de zorg

Dit is precies de reden waarom wij iedere zorgmedewerker die bij ons in dienst treedt, onderwerpen aan een screening. En iedere medewerker die uit dienst treedt, moet altijd zijn jasje inleveren. Ook bij andere zorginstellingen is dit meestal het beleid. Helaas is dit niet de oplossing van het probleem. Vooral kwetsbare mensen zijn vaak de dupe, zoals verstandelijk beperkten, mensen met psychische problemen of een verslaving. Dit blijkt uit onderzoek van Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Jaarlijks krijgen zo’n 1000 mensen met fraude of misstanden te maken. Ze krijgen bijvoorbeeld minder zorg dan waarvoor ze betalen. Of erger: ze worden mishandeld of geïntimideerd door een zorgmedewerker.

Samen houden we de zorg veilig

Iedereen heeft recht op veilige zorg. Daarom startte de Rijksoverheid deze zomer een campagne ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’. Samen houden we de zorg veilig. Daarop wijzen wij onze medewerkers en klanten keer op keer. Deze 5 tips kunnen helpen om de veiligheid binnen jouw zorgorganisatie te blijven controleren.

Zomerstress voor verpleegkundigen

Uit een peiling onder bijna 1000 verpleegkundigen en verzorgenden van beroepsvereniging V&VN blijkt dat bijna de helft van hen deze zomer meer werkstress ervaart dan in de zomer van 2018. Onderbezetting is een van de veroorzakers van deze stress. Onderbezetting is het gevolg van zowel structureel personeelstekort als vakantie vierende collega’s.

Extra zorgpersoneel inhuren

Gelukkig geeft 56% van de respondenten ook aan dat hun werkgever zijn best doet om de werkdruk in de zomer te verlagen. Bijvoorbeeld door extra zorgpersoneel in te huren. “Wij merken inderdaad dat er in de zomerperiode meer zorgaanvragen binnenstromen van zorginstellingen. Bijvoorbeeld omdat een vakantie van een zorgverlener niet goed is geregistreerd of omdat er plotseling toch een medewerker ziek is geworden. Dan leveren wij inleners”, aldus Edwin Exoo, directeur GTSzorg.

Maatregelen leiden tot gemiste zorg

De maatregelen die instellingen nemen om de werkdruk te verlagen zijn soms echter drastischer. Zoals het sluiten van bedden of afdelingen en het invoeren van patiëntenstops. Dit leidt weer tot gemiste zorg. “Heb je als zorgmedewerker een vast dienstverband, dan kun je zoeken naar mogelijkheden om de werkdruk te verlagen. Toch kun je meestal niet meer doen dan je best.

Detachering verlicht de zorg

Detachering kan dan eventueel een oplossing zijn. Personeel dat via ons is gedetacheerd, bepaalt zijn eigen agenda en vakantiedagen. Bovendien is detacheringspersoneel niet gebonden aan verplichte vergaderingen of andere bijeenkomsten die zijn ingeroosterd. Zij kunnen zelf hun dienstrooster invullen. Dit is trouwens niet altijd makkelijk, maar we helpen ze erbij. Hierdoor kunnen zij rekening houden met hun privé-agenda en werken wanneer ze dat zelf willen. Dit ontzorgt en verlaagt het stressniveau.”

Personeel in de zorg vinden?

Personeel in de zorg vinden valt niet altijd mee. Uit onderzoek van de NOS is gebleken dat de personeelstekorten in de Nederlandse ziekenhuizen zelfs steeds verder oplopen. Ze zoeken vooral artsen, verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel. Deze personeelstekorten in ziekenhuizen zijn een ongewenste situatie. De wachtlijsten voor patiënten lopen steeds verder op. Bovendien wordt de werkdruk op het huidige personeel steeds groter, zo meldt de NOS. Tegelijkertijd hanteren veel Hbo-opleidingen Verpleegkunde een studentenstop. Simpelweg omdat er te weinig stageplekken zijn.

Oplossingen personeelstekort

De Beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden pleit ervoor deze studentenstop zo snel mogelijk op te heffen en studenten stages aan te bieden in andere zorgsectoren. Deze zomer heeft de Tweede Kamer ook al aangegeven dat het Kabinet moet kijken naar mogelijkheden om studenten Verpleegkunde vakantiewerk te laten uitvoeren in verpleeghuizen. Want ook daar geldt nog steeds een personeelstekort. Of deze acties uiteindelijk leiden tot een oplossing van het personeelstekort?

Continue inzet personeel

Edwin Exoo, directeur van GTSzorg reageert: “Het zijn in ieder geval goede stappen op weg naar meer personeel. Wij merken dat opdrachtgevers, met name ziekenhuizen, vooral vragen om continuïteit. Dat betekent dat ze medewerkers willen die weinig inwerktijd vergen, voor langere tijd inzetbaar zijn en in opdracht werken van de eigen organisatie. Wij spelen daar met ons detacheringspersoneel op in.”

Ik kom personeel tekort, hoe los ik dat op?

Zorgorganisaties met een personeelstekort, kunnen soms met de handen in het haar zitten. Ik kom personeel tekort. Hoe los ik dat op? Een veelgehoorde vraag. Regelmatig spreekt GTSzorg met opdrachtgevers die zich afvragen hoe ze de zorg voor hun cliënten beter kunnen continueren. We geven graag wat tips:

 1. Kies breed inzetbare medewerkers
  Medewerkers die breed georiënteerd en minder gespecialiseerd zijn, kunnen op veel meer afdelingen worden ingezet. Ook kunnen ze meerdere rollen vervullen. Bijvoorbeeld die van ouderenverpleegkundige, thuiszorgmedewerker of verzorgende. De zorgsector verandert snel. ICT heeft daarin een groot aandeel. Innovatieve hulpmiddelen in de zorg volgen elkaar snel op. Het kan zijn dat daardoor functies in de toekomst veranderen. Om daar goed op in te kunnen spelen, is het handig als medewerkers op verschillende functies inzetbaar zijn.
 2. Opleiden en bijscholen
  Mede vanwege de ontwikkelingen binnen de zorg en ICT is het belangrijk om personeel op de hoogte te houden hiervan. Soms is informatie nieuw. Dan is het belangrijk om de juiste opleiding aan een werknemer aan te bieden. Bijscholingen zorgen ervoor dat bestaande medewerkers het juiste kennisniveau behouden. GTSzorg biedt verschillende opleidingen en bijscholingen aan voor haar personeel.
 3. Maak gebruik van flexibele werknemers
  In de zorg is altijd personeel nodig. Overdag, ’s nachts, in het weekend, tijdens vakanties en op feestdagen. Kortom, personeel moet daar redelijk flexibel mee om kunnen gaan. Toch lukt het niet altijd de bezetting sluitend te krijgen. Vooral niet op feestdagen en tijdens vakanties. Door in die gevallen gebruik te maken van flexibele detacheringsmedewerkers kunnen veel gaten worden opgevuld. Natuurlijk wil je dan kunnen vertrouwen op een vakkundige medewerker die weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Daarom hanteert GTSzorg een strenge screening van haar detacheringsmedewerkers.

Personeelstekort in zorg neemt gestaag toe

De komende jaren zullen werkgevers steeds meer behoefte hebben aan hoger opgeleid personeel. Niet voor niets zullen ze meer sturen op het (bij)scholen van hun huidige werknemers. Dit blijkt uit een rapport van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Daarnaast geven onderzoekers in het rapport aan dat er tot 2020 in de zorg meer vraag naar personeel dan aanbod zal zijn. Oftewel, het aantal vacatures in de zorg neemt toe.

Toename personeelsbehoefte zorg

Op basis van verschillende scenario’s werden eventuele personeelsoverschotten en -tekorten berekend, die er tot 2020 op de arbeidsmarkt in de zorg kunnen ontstaan. In 2016 werd er een omslagpunt waargenomen. In dat jaar veranderde de zorgmarkt van een krimp van werkgelegenheid naar een toenemende personeelsbehoefte. Deze groei zal de komende jaren bovendien toenemen waardoor er meer zorgvacatures komen, zo stellen de onderzoekers. Echter, niet alleen trokken MBO- en HBO-opleidingen minder studenten, ook was er een grote uitstroom van werknemers en vergrijsde de zorgbranche.

Groei aantal vacatures zorg

Uit het rapport van AZW blijkt dat er op termijn in de zorg op MBO-niveau 4 personeelstekorten te zien zullen zijn. GTSzorg beaamt dit en merkt op dat er naast 3IG-ers ook meer zorgpersoneel op MBO 4-niveau gezocht wordt. 3IG-ers worden met name in regio Tiel gezocht, zorgmedewerkers niveau 4 zijn met name in omgeving Uden gewenst. Volgens de onderzoekers van AZW zal het voor werkgevers daarnaast lastiger worden om voldoende HBO-verpleegkundigen aan zich te kunnen binden. Het tekort eraan wordt in het jaar 2020 op zo’n drie tot zes procent geschat; dit betekent 5.000 verpleegkundevacatures in datzelfde jaar.

Bijscholing werknemers zorg

Volgens het AZW zal er een mismatch ontstaan op het gebied van medewerkercompetenties. Zo wordt er in de toekomst meer gebruik gemaakt van techniek en digitale vaardigheden en zal het accent rusten op zelfregie van de cliënt. Dit houdt in dat het personeel meer gezondheidsvaardigheden en digitale vaardigheden moet aanleren. Om aan de hogere kwaliteitseisen te voldoen, zal er een grotere vraag zijn naar personeel op HBO- en MBO 4-niveau. Het AZW meldt dat in 2016 90 procent van de werkgevers in de branche zorg en welzijn bijscholing heeft aangeboden aan het personeel. Veertig procent van de werkgevers zorgde ervoor dat personeel kon worden bijgeschoold naar een hoger niveau. 25 procent van de werknemers schoolde zich bij op het vlak van veiligheid, tien tot vijftien procent deed een opleiding die te maken had met technologie, cliëntvragen, preventie, signaleren en het werken met zwaardere cliënten. Op het gebied van digitale vaardigheden hebben alle medewerkers van GTSzorg inmiddels een bijscholing afgerond. Op die manier zijn zij voorbereid op deze toekomstige aanpak in de zorg.

Bestuursverbod moet leiden tot betere zorg

‘Falende zorgbestuurders moeten worden uitgesloten van bestuursfuncties’, aldus de Tweede Kamer. Een dergelijk bestuursverbod moet in de wet worden opgenomen, zodat bestuurders in de zorg die hun werk beter zouden moeten uitvoeren, niet meer aan de slag kunnen in zorgorganisaties. Hoewel het kabinet niet veel voelt voor een dergelijk verbod, willen de regeringspartijen CDA en VVD het plan doorzetten. Zij krijgen daarbij steun van een Kamermeerderheid.

Het zogenoemde bestuursverbod gaat gelden in de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. De reden voor het bestuursverbod in de zorg is dat bij wanprestatie bestuurders regelmatig bij een andere zorginstelling gingen werken. Het bestuursverbod in de zorg moet dit in de toekomst voorkomen.

GTSzorg staat volledig achter het standpunt van de Tweede Kamer. Dit zal bijdragen aan het verbeteren van de zorg in Nederland; een van de doelstellingen van GTSzorg.