Vrijdag is het Nationale Ouderendag. Tijdens deze dag wordt speciaal aandacht gevraagd voor ouderen (mensen ouder dan 55 jaar). Voor hun zelfredzaamheid, participatie, waardigheid en zorg. Tijdens deze dag laat het Nationaal Ouderenfonds wensen van ouderen uitkomen.

Ouderenzorg

Het percentage ouderen groeit nog steeds. Ouderenzorg neemt dan ook een steeds belangrijkere rol in als het gaat om zorgverlening. Ondanks dat er door bezuinigingen en een personeelstekort weinig aandacht zou zijn voor ouderen, geven veel ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen aan toch best tevreden te zijn over de zorg die ze ontvangen. Dit bleek uit onderzoek van het SCP. Het personeelstekort is ook in de ouderenzorg voelbaar. “Daarom leveren wij flexibele medewerkers die breed inzetbaar zijn. Zij vervullen bijvoorbeeld functies als verzorgende of verplegende in een verpleeghuis, maar ook als thuiszorgmedewerker”, vertelt Edwin Exoo, directeur van GTSzorg.

Verpleeghuiszorg

GTSzorg heeft de laatste jaren steeds meer ingezet op het opleiden en bijscholen van personeel in de zorg. Mede vanwege de ontwikkelingen binnen de zorg en ICT. Exoo: “Veel verpleeghuizen werken met gedetacheerden. Wij vinden het onze taak als detacheringsbureau om deze werknemers zorgvuldig te screenen, op te leiden en bij te scholen. Zodat de kwaliteit van zorg nooit in gevaar komt.”