Veel ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen zijn best tevreden, zo blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Acht op de tien bewoners heeft het prima naar zijn zin in het verpleeghuis. In het rapport ‘Gelukkig in een verpleeghuis’, is in kaart gebracht hoe het staat met de leefsituatie van ouderen. Om dit te beoordelen werd gekeken naar zaken als gezondheid, sociale netwerken en financiële situatie.

Verpleeghuizen kwamen de afgelopen jaren vaak negatief in het nieuws. Door bezuinigingen zou er te weinig aandacht zijn voor ouderen. Een andere oorzaak van de soms moeilijke situatie in de ouderenzorg is volgens het SCP ook dat alleen de meest kwetsbare mensen in verpleeghuizen belanden. Dit omdat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen; pas als hulp echt noodzakelijk is, komen ze in een verpleeghuis terecht.

Het verpleeghuis is het einde

Door de negatieve berichtgeving rondom de zorg in verpleeghuizen, hebben mensen ook twijfels over de kwaliteit van de zorg. Er zijn zeker nog verbeterpunten vinden ook specialisten ouderengeneeskunde Freya Angenent en Lauke Bisschops. Maar over het algemeen is het verblijf in een verpleeghuis goed, schrijven ze in hun boek ‘Het verpleeghuis is het einde!’. Voor dit boek vroegen ze vijftig verpleeghuisbewoners naar hun ervaringen, die bleken veelal positief. Al realiseren de schrijvers zich ook dat hun boek niet geheel representatief is, omdat alleen ouderen die goed over hun leven kunnen vertellen mee hebben gedaan. Toch draagt het boek wel bij aan het verbeteren van het verpleeghuis-imago, denken de specialisten ouderengeneeskunde. Belangrijk, want daardoor kiezen ook weer meer mensen voor een baan in het verpleeghuis.