Er werd veel over gesproken en niet iedereen was het ermee eens: de regieverpleegkundige die als nieuw beroep in het BIG-register zou worden opgenomen. De commotie die ontstond rondom dit wetsvoorstel deed minister Bruins besluiten om de wensen van betrokken partijen te laten inventariseren. Uit deze inventarisatie van Alexander Rinnooy Kan blijkt dat er nauwelijks draagvlak is voor het wetsvoorstel. Begin oktober werd dan ook duidelijk dat het omstreden wetsvoorstel BIG II definitief is geschrapt. Er komt dus voorlopig geen regieverpleegkundige.

Behoefte aan betere functieverdeling

De regieverpleegkundige zou worden ingevoerd in het zorgregister (BIG) om meer onderscheid te maken tussen MBO- en HBO-verpleegkundigen. Nog steeds is er behoefte aan een betere functie- en taakverdeling op de werkvloer. Bruins stelt daarom voor dat zorgwerkgevers en verpleegkundigen hier nu samen over in gesprek gaan en zelf met een oplossing komen. Ondertussen voeren veel ziekenhuizen de regieverpleegkundige toch in als nieuwe functie, omdat zij er inmiddels al goede ervaringen mee hebben.

De zorg heeft ervaring nodig

Ook wij vonden de regieverpleegkundige in eerste instantie een efficiënte zet voor de toekomst van de zorg. Temeer omdat de regieverpleegkundige kan fungeren als ondersteuner en facilitator van meerdere afdelingen. Minder gunstig vonden we de bijbehorende overgangsregeling die bepaalde dat MBO- en HBO-verpleegkundigen met een diploma behaald voor 2012 zich moesten laten herregistreren. Door deze overgangsregeling was de kans groot dat veel ‘oude rotten in het vak’ de branche zouden verlaten. Terwijl we in de zorg echt niet zonder hun inzet kunnen! Ook wij zijn continu op zoek naar ervaren verpleegkundigen. Bekijk onze vacatures

Zorgen met plezier

Werken in de zorg moet vooral leuk zijn. Wij luisteren dan ook graag naar onze medewerkers. Wat waarderen zij aan hun werk? Wat vinden ze minder leuk om te doen? En hoe denken zij over zorgprocessen? Hoor en wederhoor zorgt ervoor dat we allemaal met plezier naar ons werk blijven gaan. Uit de inventarisatie van Rinnooy Kan blijkt zelfs dat verpleegkundigen het verdienen om duidelijker gehoord te worden. Ook GroenLinks kwam eerder al met een voorstel om verpleegkundigen meer zeggenschap te geven.