Zondag 12 mei is de Internationale Dag van de Verpleging. Al sinds 1964 vieren we deze dag in Nederland. Altijd op 12 mei, de verjaardag van Florence Nightingale (1820 – 1910), grondlegster van de moderne verpleegkunde. Deze dag werd destijds in het leven geroepen om het vak verpleging een beter aanzien te geven. Het is deze dag de bedoeling om nieuwe mensen te motiveren voor het vak, maar ook om verzorgenden en verpleegkundigen te behouden.

Waardering voor verpleegkundigen

“Er zijn maar weinig vakgebieden waarin medewerkers zo bevlogen te werk gaan als in de verpleegkunde. Het werk van verpleegkundigen én verzorgenden mag niet onderschat worden. Daarom is het belangrijk om stil te staan bij een dag als deze. Want het vak van verpleging is een bijzonder beroep”, aldus Edwin Exoo, directeur GTSzorg.

Steeds meer verpleegkundigen

Exoo: “Er heerst nog steeds een personeelstekort in onze sector. Gelukkig is het aantal zorgverleners met een BIG-registratie in onder andere de verpleging de laatste jaren gestegen. Dit betekent dat er meer verpleegkundigen bij zijn gekomen met voldoende werkervaring en/of scholing. Ongeveer 33.350 verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten stopten met het vak. Maar er kwamen ook 47.000 nieuwe werknemers bij volgens minister Bruno Bruins.”

Vernieuwing beroepsprofiel verpleegkundig specialist

Dat het vak verpleegkunde in beweging is én blijft, blijkt onder meer uit de vernieuwing van het beroepsprofiel voor de verpleegkundig specialisten. Momenteel is deze beroepsgroep opgedeeld in vijf verpleegkundige specialismen, te weten:

  1. Verpleegkundig Specialist Preventieve Zorg bij Somatische Aandoeningen
  2. Verpleegkundig Specialist Acute Zorg bij Somatische Aandoeningen
  3. Verpleegkundig Specialist Intensieve Zorg bij Somatische Aandoeningen
  4. Verpleegkundig Specialist Chronische Zorg bij Somatische Aandoeningen
  5. Verpleegkundig Specialist Geestelijke Gezondheidszorg

Vanaf 1 januari 2020 zijn er nog maar twee specialismen:

  1. Verpleegkundig specialist Algemene Gezondheidszorg
  2. Verpleegkundig specialist Geestelijke Gezondheidszorg

Het nieuwe beroepsprofiel voor de verpleegkundig specialist is te downloaden via de site van Actiz.

De verpleging verandert

Exoo: “Naast de vernieuwing van het beroepsprofiel voor de verpleegkundig specialisten, verandert het vak van verpleging eigenlijk voor alle verpleegkundigen én verzorgenden. Zorgtechnologie krijgt een steeds prominentere rol binnen het vakgebied. Dankzij eHealth kan de zorg in veel gevallen makkelijker, sneller en op afstand worden uitgevoerd. Verpleegkundigen en verzorgenden moeten hier echter wel mee om kunnen gaan. In de toekomst zie ik daarom een belangrijke rol weggelegd voor de opleidingen.”

Meer mobiele devices in de zorg

Dat technologische toepassingen in de zorg al niet meer weg te denk zijn, blijkt wel uit het aantal mobiele devices dat al gebruikt wordt. 87 procent van de zorgverleners heeft inmiddels een mobiel device (smartphone of tablet), blijkt uit onderzoek van Zorg voor Beter. Vooral in de thuiszorg wordt al veel gebruik gemaakt van deze hulpmiddelen. Vooral het gebruik van smartphones neemt toe.