Nieuwe maatregelen coronavirus

We zitten in een lastige en onzekere tijd. Gisteravond kondigde het kabinet aanvullende maatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus. Maatregelen die de veiligheid en gezondheid van iedereen vooropstellen. Voor onze medewerkers is het momenteel topdrukte. Zij werken in ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Met name in Brabant en Gelderland.

Werk en help op dezelfde locatie

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat onze medewerkers op één locatie werken. Momenteel wisselen zij dus niet van locatie. Wij vragen onze medewerkers om goed en logisch na te denken in verband met deze wisselende inzet binnen de zorginstelling waar zij werken. Werk en help zoveel mogelijk op dezelfde plek. In sommige gevallen is dit binnen dezelfde instelling, soms alleen op dezelfde afdeling. Iedere instelling geeft dit anders vorm. Alleen voor de afdelingen waar geen corona heerst, worden nog ad-hoc-diensten uitgezet en aangevraagd.

Veiligheid en gezondheid boven alles

De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers staat boven alles. Het volgende is nu vooral belangrijk:

 • Zorg dat je zelf niet besmet raakt. Gebruik waar mogelijk mondkapjes, handschoenen of andere beschermingsmiddelen. Lees meer tips
 • Zorg dat je anderen niet besmet. Ben je verkouden, hoest je en heb je daarbij koorts? Dan vragen we je om thuis te blijven. Ben je 24 uur klachtenvrij, dan mag je weer starten.

Verruiming BIG-registratie

Dat wij in de zorg belangrijk werk doen, wisten we al. Deze crisis onderstreept dat. Het kan zijn dat we in deze tijd onze medewerkers soms moeten vragen om meer te werken. Uiteraard doen we dit altijd in goed overleg. Bovendien is de Wet BIG tijdelijk versoepeld. Is je BIG-registratie na 1 januari 2018 verlopen, dan mag je toch aan de slag. De verplichting tot herregistratie vervalt tijdelijk.

Wil je weer aan het werk in de zorg? Bel ons vandaag nog: 024 – 373 64 44.
Zorg goed voor elkaar!

Coronavirus COVID-19: wees alert!

Het coronavirus COVID-19 dat in China al slachtoffers maakte, is sinds 30 januari een internationale bedreiging voor de volksgezondheid. Mannen van middelbare leeftijd lijken het meest vatbaar te zijn voor het virus. Voor vrouwen en kinderen lijkt het virus vooralsnog minder gevaarlijk te zijn. De ouderen waar wij mee werken zijn wat zwakker en lopen daardoor sneller risico om ziek te worden. Om besmetting te voorkomen, adviseren wij onze verpleegkundigen en verzorgenden om nu extra te letten op goede hygiëne.

Preventietips

De veiligheid van cliënten, maar ook van onze verpleegkundigen en verzorgenden vinden we belangrijk. Ga je aan het werk, dan geven we je graag de volgende tips mee:

 1. Was regelmatig je handen. Sowieso na ieder cliëntbezoek of een bezoek aan openbare ruimtes.
 2. Hoest en nies in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes voor je neus.
 3. Bewaar afstand als je bij mensen komt die verkouden zijn.
 4. Wees alert op de symptomen van het coronavirus, met name koorts, hoesten en kortademigheid.
 5. Raak niet in paniek.

Denk bij goede hygiëne ook aan je smartphone! 3 tips voor hygiënisch smartphonegebruik.

De symptomen van het coronavirus

Het coronavirus veroorzaakt klachten aan de luchtwegen. Mensen die besmet zijn, krijgen koorts. Verder kunnen ze de volgende symptomen krijgen:

 • Hoesten
 • Neusverkoudheid
 • Keelpijn
 • Longontsteking
 • Kortademigheid
 • Spierpijn
 • Verwardheid
 • Hoofdpijn

Hoe verspreidt het virus zich?

Het virus verspreidt zich door de lucht door het hoesten van besmette personen. Ook kunnen de virusdeeltjes op deze manier op een voorwerp terechtkomen. Raak je deze aan en vervolgens je gezicht, dan kun je ook besmet raken. Een mondkapje voorkomt dus niet dat je besmet raakt. Op het moment dat we dit artikel schrijven, wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Het virus lijkt zich het snelst te verspreiden door mensen die zieker zijn dan bij mensen waarbij de ziekte milder is.

De impact van het virus

In Nederland is de ziekte nu ook uitgebroken en zijn al meerdere ziektegevallen bekend. Het gevaar van het virus lijkt echter mee te vallen. Vergeleken met soortgelijke virussen maakt het coronavirus relatief weinig doden. Toch staan alle alarmbellen op rood. Alle Nederlandse ziekenhuizen, huisartsen en GGD’en zijn voorbereid.

Voor de meest actuele informatie over het virus verwijzen we je naar de site van het RIVM.

Smartphonegebruik in de zorg, hoe hygiënisch is dat?

Digitalisering speelt in de zorgsector een steeds grotere rol. Mobiele apparaten zijn inmiddels niet meer weg te denken. Het merendeel van de werkgevers in de zorg stelt het gebruik van mobiele apparaten, zoals smartphones of tablets, onder werktijd zelfs verplicht. De apparaten worden bijvoorbeeld gebruikt voor het bijhouden van medische dossiers, het invullen van uren en het raadplegen van medische informatie. Dat laatste gebeurt vaak ook tijdens patiëntgebonden werkzaamheden, evenals overleggen met collega’s via telefoon. Maar hoe zit het met hygiëne?

Onhygiënisch smartphone- en tabletgebruik

Uit een poll van Kennisplein Zorg voor Beter, uitgevoerd onder 457 zorgprofessionals, blijkt dat 35% van de respondenten hun mobiele apparaat nooit schoonmaakt. Dat is zorgwekkend, aangezien een smartphone of tablet een bron van bacteriën kan zijn. Maar liefst de helft van alle respondenten gaf aan een mobiel apparaat tijdens patiëntgebonden werkzaamheden te gebruiken, zonder daarbij de handen te reinigen. 22% van hen denkt zelfs helemaal niet na over hygiëne wanneer hij of zij een smartphone of tablet meeneemt naar het werk. Verder blijkt uit de poll dat slechts 10% van de zorgorganisaties richtlijnen opstelt met betrekking tot hygiënisch smartphone- en tabletgebruik.

Besmettingsgevaar door smartphone en tablet

De uitslagen van de poll zijn zorgwekkend. De overdracht van micro-organismen via een smartphone of tablet moet te allen tijde voorkomen worden. Daarom maakt GTSzorg haar zorgmedewerkers niet alleen bewust van de besmettingsgevaren die het gebruik van mobiele apparaten met zich meebrengen, maar adviseert ook over het treffen van hygiënische maatregelen. Het opstellen van richtlijnen helpt zorgmedewerkers om hygiënischer om te gaan met smartphones en tablets. Dit is in het belang van zowel henzelf als de patiënt.

Tips voor hygiënisch smartphone- en tabletgebruik in de zorg:

 1. Was je handen grondig
  Was je handen met water en desinfecterende zeep voor en na ieder gebruik van een smartphone of tablet, en voor en na ieder patiëntbezoek. Trek eventuele handschoenen uit voordat je het mobiele apparaat aanraakt.
 2. Reinig je smartphone of tablet regelmatig
  Reinig het mobiele apparaat na ieder patiëntbezoek en voordat je het apparaat in je tas of zak steekt. Gebruik daarvoor steeds een nieuw reinigingsdoekje met een desinfecterend middel en weinig vocht, zodat het apparaat niet beschadigd raakt. Een alternatief is het beplakken van je mobiel of tablet met een beschermfolie. Zorg ervoor dat je de folie na ieder gebruik vervangt.
 3. Maak afspraken over smartphone- en tabletgebruik
  Duidelijke afspraken over waar, wanneer en waarvoor mobiele apparaten tijdens werktijd gebruikt mogen worden, zorgen ervoor dat medewerkers een smartphone of tablet bewuster gebruiken. Zo is het verstandig om smartphones en tablets niet te gebruiken wanneer er een patiënt met verhoogd infectiegevaar verpleegd of verzorgd moet worden. Bijvoorbeeld patiënten met het MRSA, BRMO of het norovirus. Afspraken kunnen ook gaan over communicatie tussen collega’s onderling. Wanneer mogen ze elkaar bellen en over welke zaken mogen ze alleen na een patiëntbezoek bellen? Leg deze afspraken schriftelijk vast.