Op 10 oktober heeft het kabinet Rutte III het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Een groot deel van dit nieuwe regeerakkoord is aan de zorg gewijd, maar liefst zes pagina’s. Het kabinet belooft onder meer te investeren in de zorgsector, maar met name in de zorg voor ouderen. Dit werd al duidelijk uit de regeringsplannen voor 2018 die tijdens Prinsjesdag werden gepresenteerd. Verder meldt het regeerakkoord dat er meer wordt ingezet op preventie en gezondheidsbevordering.

Meer geld voor ouderenzorg

Er wordt 2,1 miljard euro geïnvesteerd in verpleeghuizen. Het geld gaat onder meer naar het personeel. Zo kan er meer, en beter opgeleid personeel worden ingezet in verpleeghuizen. Daarnaast wordt geld beschikbaar gesteld voor e-health in de ouderenzorg, namelijk 40 miljoen euro deze periode en vervolgens 5 miljoen euro per jaar. Voor preventie en gezondheidsbevordering wordt deze kabinetsperiode 170 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarna 20 miljoen euro per jaar. Dit geld is met name bedoeld voor het bestrijden van overgewicht en roken.

Bezuinigingen in de zorg

De medisch-specialistische zorg, de geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg en wijkverpleging krijgen minder te besteden. In totaal moeten ze maar liefst 1,9 miljard euro bezuinigen. Daarnaast gaat de overheid strenger selecteren op het inkopen van medicijnen en worden medicijnen duurder. Het verplichte eigen risico blijft 385 euro, maar zorgpremies zullen hierdoor hoger worden.