De totale zorgkosten stijgen en verpleeghuizen krijgen er geld bij. Sinds de derde dinsdag van september liggen de regeringsplannen op het gebied van zorg en ouderen op tafel. De belangrijkste punten op een rijtje:

Meer geld voor verpleeghuizen

De verpleeghuiszorg krijgt er de komende jaren geld bij. Dat geld is nodig om te kunnen voldoen aan de nieuwe kwaliteitsnormen voor de verpleeghuiszorg. Het zorgmanifest van Hugo Borst en Carin Gaemers is omgezet in nieuwe regels voor verpleeghuizen, om deze regels te kunnen handhaven is meer geld nodig. Dat begint volgend jaar met een bedrag 435 miljoen euro en loopt tot 2021 op naar 2,1 miljard. Dit geld wordt onder andere ingezet voor meer personeel. Lees meer

Stijgende vraag naar zorgpersoneel

Ook elders in de zorg is meer personeel nodig, tot 2020 is daar 350 miljoen euro voor vrijgemaakt. Ziekenhuizen leveren meer zorg. In 2018 zijn er 1,6 procent meer behandelingen en stijgt de langdurige zorg met 2,5 procent. Ook Edwin Exoo, directeur van GTSzorg, verwacht dat er het komende jaar meer vraag is naar personeel: “Het is goed dat daarin geïnvesteerd wordt. Daarbij moet niet alleen worden geïnvesteerd in meer personeel, maar ook in de kwaliteit van personeel. Wij stellen hoge eisen aan ons personeel omdat onze medewerkers veelzijdig worden ingezet.”

Zorgkosten in 2018

De totale zorgkosten stijgen in 2018 naar verwachting met 5,4 procent naar een totaal van 73 miljard euro. Het bedrag dat mensen kwijt zijn aan hun zorgverzekering stijgt ook, geschat wordt met ongeveer zes euro per maand tot een maandelijks bedrag van 113,50 euro. Om de hogere premies te compenseren krijgen mensen met een laag inkomen een extra tegemoetkoming. De zorgtoeslag gaat voor alleenstaanden omhoog met een bedrag tot maximaal 131 euro. Voor meerpersoonshuishoudens is dit 194 euro.

Eigen risico in 2018

Het eigen risico, zo werd op Prinsjesdag verkondigd, zou stijgen tot 400 euro. Maar wegens een groot aantal negatieve reacties hebben de formerende partijen besloten het eigen risico te bevriezen. Ook volgend jaar ligt dit dus op 385 euro.

Pensioengerechtigden

Waar de gemiddelde Nederlander in 2018 0,6 procent meer te besteden heeft, blijven de pensioengerechtigden achter. Van een kwart van de Nederlanders met een pensioengerechtigde leeftijd, stijgt de koopkracht niet.