Nederlandse zorg, van huisarts tot medisch specialist, is goed toegankelijk zo blijkt uit onderzoek van IQ Healthcare. 98 procent van de inwoners heeft een vaste huisarts en weet zo de weg naar de juiste zorg te vinden. Ander pluspunt voor ons land is dat ook ’s avonds en in weekenden makkelijk een beroep kan worden gedaan op zorg. Specifiek voor ouderen geldt dat zij een betere toegang tot zorg hebben dan ouderen in andere landen met een gelijk welvaartsniveau.

Eenzaamheid ouderen

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) presenteerde het onderzoek van IQ Healthcare aan de Tweede Kamer. Uit het onderzoek blijkt dat er ook zaken minder goed gaan in Nederland: veel ouderen voelen zich eenzaam. Eenzaamheid komt volgens het onderzoek voor bij 17 procent van de Nederlandse ouderen. Hiermee scoort Nederland slechts middelmatig. Echter is de meerderheid van ouderen in verpleeghuizen tevreden, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. In dit onderzoek zijn ook de sociale netwerken van ouderen meegenomen.

Verbeterpunten voor Nederlandse zorg

Andere zaken waarbij Nederland niet tot de topscoorders behoort, zijn valpreventie en gezondheidsbevordering bij ouderen. Ook voor de zorg in het algemeen komen uit het onderzoek verbeterpunten naar voren. De zorgcoördinatie kan bijvoorbeeld beter. Van chronisch zieke patiënten heeft amper de helft een duidelijk behandelplan.

“Meer uren en opleidingsmogelijkheden in zorg”

“Dat moet beter”, stelt Edwin Exoo, directeur van GTSzorg. “Ook de Nederlandse nazorg is voor verbetering vatbaar. Dat we op deze gebieden minder goed scoren heeft volgens de minister te maken met de communicatie tussen de verschillende spelers in de zorg. De overdracht verloopt lang niet altijd soepel en daardoor ontstaan misverstanden of gaat informatie verloren. In de praktijk merken wij dit ook wel eens en ik denk dat dit vooral te wijten is aan de hoge werkdruk. Daarom pleiten wij voor uitbreiding van uren en opleidingsmogelijkheden, zodat er voldoende tijd en aandacht is voor de patiënt, zijn familie en eventuele mantelzorgers.”