De vraag naar thuiszorg neemt in Nederland tot 2030 naar verwachting met zo’n 5% toe. Een sterke stijging in vergelijking met andere EU-landen. Dit blijkt uit een rapport over ouderenzorg en de vraag naar thuiszorg in EU-landen dat ING Economisch Bureau onlangs publiceerde. Ook bij GTSzorg merken we deze tendens. We ontvangen steeds meer zorgaanvragen voor thuiszorg.

Thuiszorg lastig te realiseren

Dat de vraag naar thuiszorg in Nederland stijgt is niet vreemd. Nederland vergrijst en ouderen blijven langer thuis wonen. Ze krijgen daarvoor de nodige financiële middelen, zoals een vergoeding voor de kosten van huishoudelijke hulp en thuiszorg. Toch blijft het ondanks deze geldstroom soms lastig om de thuiszorg te organiseren. Vooral omdat steeds meer zorgverleners een baan in een zorginstelling verkiezen boven het werk in de thuiszorg.

Meer personeel in thuiszorg

Verpleegkundigen en verzorgenden die in de thuiszorg werken, krijgen soms met flinke reistijden te maken als ze de mensen thuis bezoeken. In vergelijking met zorginstellingen zijn er in de thuiszorg dan ook meer zorgverleners nodig om dezelfde zorg te kunnen verlenen. Bovendien zijn de thuiszorgroutes meestal van korte duur. Oftewel, de zorgverlener moet vaak de deur uit voor enkele uurtjes werk. Vermoeiend en ongemakkelijk. Terwijl een werkdienst in een zorginstelling bijna altijd 7 tot 8 uur duurt.

Thuiszorg efficiënter inrichten

Vrijwel alle verpleegkundigen en verzorgenden willen dolgraag zorg leveren, het is hun vak en passie. Toch vermijden veel van hen de korte thuiszorgroutes vanwege de hiervoor genoemde ongemakken. Hoe kan de organisatie van thuiszorg efficiënter worden ingericht? Er is een oplossing. GTSzorg levert flexibel personeel en denkt graag mee om de thuiszorg van uw organisatie beter te managen en de kwaliteit van thuiszorg te blijven controleren.