De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), uitgevoerd door het CBS en TNO, heeft uitgewezen dat een op de vijf werknemers te maken krijgt met intimidatie op het werk. Het probleem blijkt het grootst in de zorg en maatschappelijk werk. Maar liefst 54% van de maatschappelijk werkers en 51% van de verpleegkundigen wordt geïntimideerd. Dat wil zeggen dat zij geconfronteerd worden met gewelddadigheid of ongewenste seksuele aandacht.

Ongewenste seksuele aandacht groot probleem

Vooral dat laatste, ongewenste seksuele aandacht, is een groot probleem onder verpleegkundigen. In 2017 was ruim een op de drie verpleegkundigen slachtoffer van seksuele intimidatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om vieze praat of ongewenste aanrakingen. Soms is een psychologische ziekte van de patiënt de oorzaak van de intimidaties. Daarom komen intimidaties niet altijd snel aan het licht. Bovendien is er geen eenvoudige oplossing voor het probleem. Ook onder cliënten onderling kan seksualiteit spelen en soms leiden tot problemen. Hoe ga je daar als zorginstelling en verpleegkundigen mee om? Lees meer

Omgaan met agressie

Ook verbaal geweld of agressie komen redelijk vaak voor in de zorg. GTSzorg veroordeelt elke vorm van agressie ten opzichte van zorgverleners en geeft haar gedetacheerde zorgverleners onder andere deze tips hoe om te gaan met agressie.