Het aantal vacatures in de zorg neemt toe, blijkt uit een rapport van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Dit zorgt voor structurele personeelstekorten bij zorgorganisaties en daarmee een verhoogde werkdruk voor zorgmedewerkers. Zij moeten regelmatig extra diensten draaien en dat wordt als een zware belasting ervaren. Dat is de conclusie die V&VN, de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden, kon trekken uit de enquête die zij hielden onder 750 wijk- en thuiszorgers, ziekenhuispersoneel en verpleeghuiswerkers. 85% van hen geeft aan dat de werkdruk is toegenomen en ruim 50% overweegt om te stoppen met het werk.

“Een alarmerende situatie”, aldus GTSzorg. “Het mag niet zo zijn dat onze medewerkers last hebben van het personeelstekort. Vrije tijd en privéleven staan bij ons hoog in het vaandel. Ieder personeelslid heeft daarom veel invloed op zijn of haar eigen rooster. Ook passen we automatisering volop toe om de administratiedruk voor medewerkers te beperken. Hierdoor zijn we in staat om het aantal overuren tot een minimum dan wel nul te beperken.”