Waar er in de eerste coronagolf vooral een tekort was aan ziekenhuisbedden, is er nu tijdens de tweede golf een schaarste aan verplegend en verzorgend personeel. Het probleem verschuift. Ook wij merken dat de vraag naar personeel groot is. Daarom zetten we ons in voor ons personeel en blijven we betrokken. We proberen ervoor te zorgen dat zij de druk fysiek en mentaal aan kunnen. Zodat er zo min mogelijk uitval is. Onder andere met deze tips.

Realistische verwachtingen inzet personeel

Ook met zorgmanagers hebben we contact. We denken graag mee over de inzet van personeel en scheppen realistische verwachtingen. Iedere zorgmanager moet rekening houden met uitval van personeel. Zelfs al heeft een medewerker slechts milde klachten, dan nog moet hij thuisblijven in afwachting op een testresultaat. Soms valt een medewerkers hierdoor wel een paar dagen achtereen uit. En wanneer een medewerker corona heeft, moeten ook betrokken collega’s in quarantaine.

Omgaan met een tekort aan personeel

Het valt niet altijd mee om dit personeelstekort snel op te vangen. Het belangrijkste is om begrip voor elkaar te blijven tonen. Het is voor iedereen een moeizame tijd. Vooral in de zorg vergt dit veel van medewerkers, managers en cliënten. Wij raden zorgmanagers aan om zoveel mogelijk vooruit te plannen als het gaat om personeelsroosters.

  • Houd vooral de lange termijn voor ogen. Heb je bijvoorbeeld extern personeel in dienst? Zorg dat ze zo lang mogelijk kunnen blijven werken. Dan heb je extra mogelijkheden als de drukte nog meer toeneemt.
  • Benut het aantal uur dat de zorgverlener heeft bij het detacheringsbureau maximaal. Een zorgverlener kan veel taken op zich nemen. Bijvoorbeeld ook EVV-taken die door uitval van eigen personeel blijven liggen.

Heb je zorgen, vragen of behoefte aan extra personeel? Bel ons gerust. We zijn bereikbaar tijdens kantooruren: 024 – 373 64 44.