Inmiddels hebben de meeste mensen een coronavaccinatie gekregen. Onze medewerkers mogen uiteraard zelf beslissen of zij zich laten inenten met het coronavaccin. Dit liet Edwin Exoo onlangs nog weten in een bericht over het wel of niet laten inenten. Ook gaf hij toen aan dat het nog niet duidelijk was welke mening zorginstellingen hierover hebben. Inmiddels laten steeds meer instellingen van zich horen.

Inzicht in de vaccinatiegraad

Actiz, de grootste branchevereniging in de ouderenzorg, laat weten dat er behoefte is aan inzicht in de vaccinatiegraad van een zorgafdeling of team. Niet alleen omdat ongevaccineerden een risico kunnen zijn voor de gezondheid van collega’s en cliënten. Ook vinden veel familieleden het fijn om te weten of degene die hun dierbare verzorgd, gevaccineerd is.
Inmiddels hebben ook de gehandicaptenzorg en de thuiszorg van zich laten horen. In een artikel op NOS.nl laten zij weten ook graag meer inzicht te krijgen, in het belang van goede patiëntenzorg. Een registratieplicht gaat daarbij misschien nog wat ver, maar de behoefte aan inzicht in de vaccinatiegraad is groot. Ook om te voorkomen dat patiënten zonder zorg komen te zitten.

Vaccinatieregistratie zorgpersoneel

Officieel mogen werkgevers in de zorg hun personeel niet vragen of ze een prik hebben gehad. Daarmee zouden ze de regels van de privacywetgeving (AVG) schenden. Wel wil het kabinet een vaccinatieregistratie mogelijk maken. Dit gaf minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge aan tijdens de coronapersconferentie. Zorgpersoneel heeft een speciale verantwoordelijkheid tegenover vaak kwetsbare patiënten. Registratie van wie wel of niet een prik heeft gehad, helpt volgens De Jonge bij het bieden van veiligere zorg.

GTSzorg pleit voor veilige en betrouwbare zorgverleners

Over het hoe, wat en wanneer van de vaccinatieregistratie is op dit moment nog geen duidelijkheid. GTSzorg vindt het begrijpelijk dat werkgevers in de zorg graag meer inzicht krijgen via registraties. Er lopen ook in de zorg mensen ongevaccineerd rond. En dat geeft ongemak, bij collega’s en cliënten. Misschien werken ze niet altijd veilig. En wanneer ze ziek worden, zijn de kosten voor de werkgever. Dankzij inzicht in wie wel of niet gevaccineerd is, kunnen roosters beter worden ingedeeld. En kunnen werkgevers ervoor zorgen dat ongevaccineerde medewerkers met veiligheidsmaatregelen werken. Zo houden we de zorg veilig en betrouwbaar voor iedereen.