Het aantal zzp’ers in de zorg is flink toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van Solo Partners, de brancheorganisatie van zelfstandige zorgprofessionals. Ook toont dit onderzoek aan dat ruim twee derde van alle zelfstandige verpleegkundigen zich via een intermediair laten bemiddelen. Hun baankansen zijn groot. Echter, dit onderaannemerschap leidt regelmatig tot verwarring. Komt een zzp’er in de zorg die werkt via een bemiddelingsbureau nu wel of niet in aanmerking als ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Hoge Raad beslist: zorg via bemiddeling, dan geen ondernemer

Recentelijk deed de Hoge Raad uitspraak over een verpleegkundige die werkzaam is als zzp’er. Zij komt volgens de Hoge Raad niet in aanmerking voor ondernemerschap, omdat zij werkzaam is en zorg levert via tussenkomst van zorgbemiddelingsbureaus. Deze zorgaanbieders worden gezien als eindverantwoordelijken voor de geleverde zorg. Daarom vindt het Hof dat er sprake is van een gezagsverhouding. Hierbij moet de eindverantwoordelijke, in dit geval de zorgaanbieder, altijd de zorgverlener kunnen instrueren en aanwijzingen kunnen geven over hoe hij of zij te werk moet gaan. Ook als het een zzp’er betreft.

GTSzorg werkt ook met zzp’ers

Edwin Exoo, directeur van GTSzorg: “Wij werken ook met zzp’ers in de zorg. De zzp’er gaat via bemiddeling van ons aan het werk bij een zorginstelling of cliënt in de thuiszorg. De zzp’er factureert aan ons en wij factureren de gewerkte uren aan de opdrachtgever. Hierdoor trekken wij de verantwoordelijkheid naar ons toe en belasten we de opdrachtgever niet met eventuele risico’s.”