Op maandag 28 januari organiseerde de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over het Arbeidsmarktbeleid in de zorg. Dit naar aanleiding van een oproep van de Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) die tal van reacties opleverde om het werken in de gezondheidszorg te verbeteren. Aan dit overleg wordt 29 mei een vervolg gegeven dat je live kunt volgen.

Reacties uit de praktijk

Middels een online peiling verkreeg de Kamercommissie waardevolle informatie uit het werkveld. De reacties kwamen van verpleegkundigen, zorgmanagers en anderen die actief zijn in de gehandicaptenzorg, jeugdzorg en verpleging. De meest genoemde punten betroffen het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden. Ook werden er veel suggesties genoemd over werktijden en roosters. Daarnaast waren administratieve lasten een veelgenoemd frustratiepunt.

Overleg over de arbeidsmarkt in de zorg

De Kamercommissie VWS ziet zelf het personeelstekort als grootste probleem in de gezondheidszorg. Om dit probleem aan te pakken, zijn al verschillende maatregelen getroffen. Met het rondetafelgesprek en de suggesties uit de online peiling heeft de Kamercommissie een completer beeld gekregen van de arbeidsmarkt in de zorg. Welke problemen er zijn én welke oplossingen het werkveld ziet.

Woensdag 29 mei gaat de Kamercommissie VWS in Algemeen Overleg hierover met ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins. Het overleg is live te volgen.