Verpleeghuizen moeten voldoen aan een lange lijst veiligheids- en kwaliteitseisen. Toch zijn er onderling nog altijd grote kwaliteitsverschillen tussen verpleeghuizen. Daarom is het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ opgesteld. Een plan om de verpleeghuiszorg de komende jaren niet alleen merkbaar maar ook meetbaar te verbeteren. Onlangs presenteerde minister Hugo de Jonge dit programma van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Zorgprofessionals gehoord

Alle betrokken partijen in de verpleeghuiszorg hebben een rol in het verbeterprogramma. Alle zorgprofessionals worden gehoord en gaan met het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ samen in actie om het niveau van de verpleeghuiszorg te verhogen. Minister De Jonge erkent dat er ook nu al ontzettend hard aan de kwaliteit wordt gewerkt: “Op veel locaties zijn de verbeteringen al gewoon zichtbaar. Maar, de verpleeghuiszorg kan en moet merkbaar, meetbaar en voelbaar beter in elk verpleeghuis en op elke locatie.” Zo valt te lezen op de website van de Rijksoverheid.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Sinds het kwaliteitskader verpleeghuiszorg in 2017 is ingevoerd, moeten alle verpleeghuizen aan nieuwe kwaliteitseisen voldoen. Het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’, geeft duidelijke aanwijzingen hoe de nieuwe eisen gerealiseerd moeten worden. Jaarlijks zal er extra geld van de overheid naar verpleeghuizen gaan, vanaf 2021 zo’n 2,1 miljard euro. Hierdoor worden de structurele uitgaven aan de verpleeghuiszorg 13 miljard euro per jaar. De extra investering moet leiden tot meer personeel (in totaal zeventigduizend mensen extra) en daardoor ook meer tijd en aandacht voor bewoners.

Kennis en technologische ontwikkeling

Een deel van het geld gaat naar personeel, een ander deel wordt ingezet om te investeren in nieuwe werkwijzen en technologische ontwikkelingen. Daarnaast kan het vergroten van kennis bij het personeel een positief effect hebben op de kwaliteit, daarom wordt ingezet op onderzoek en opleiding. Een belangrijk punt is dat de administratieve lasten en regeldruk worden verminderd. Overbodige regels waar verpleeghuispersoneel nu veel tijd aan kwijt is zullen worden afgeschaft. Een goede zaak volgens GTSzorg. “We hopen dat hiermee onder meer ook lange wachttijden in verpleeghuizen worden verminderd.”