Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de wachttijden in verpleeghuizen soms erg lang zijn. Slechts 1 op de 5 verpleeghuizen biedt plek binnen de landelijke norm van zes weken. In totaal werden er 101 verpleeghuizen in heel Nederland onderzocht. In veel gevallen bedroeg de wachttijd een half jaar of langer, maar vaak kunnen verpleeghuizen de daadwerkelijke wachttermijn niet aangeven. Ook informeren de verpleeghuizen met lange wachttijden nauwelijks over alternatieve vormen van zorg tijdens de wachttijd, zo ondervonden de onderzoekers. Lees het rapport.

Gevolgen wachttijden verpleeghuizen

De gevolgen van deze lange wachttijden zijn onder meer overbelaste mantelzorgers en ouderen met dementie die op de spoedeisende hulp terechtkomen vanwege onvoldoende toezicht. Ook hebben de wachttijden financiële gevolgen. Wie een Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) krijgt en op de wachtlijst wordt gezet, krijgt zorg vergoed uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze wet eist een eigen bijdrage die kan oplopen tot wel honderden euro’s per maand.

Extra geld voor verpleeghuizen

Vanaf 2018 wordt er jaarlijks extra geld beschikbaar gesteld voor meer personeel in verpleeghuizen. Het is nog de vraag of dit ook gaat helpen om wachttijden in te korten. Tot die tijd adviseert GTSzorg thuiswonende dementerende ouderen om bijvoorbeeld gebruik te maken van het persoonsgebonden budget (pgb) waarmee de zorg zelf geregeld kan worden via onder andere thuiszorgorganisaties.