Het tekort aan personeel in de zorg blijft nog zeker zes jaar een probleem. Werkgevers in de zorgsector moeten er volgens een onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht rekening mee houden dat het op alle niveaus in de zorg moeilijk blijft om voldoende personeel te vinden. Eerder bleek ook al dat er in ieder geval tot 2020 meer vraag naar personeel dan aanbod zal zijn.

Personeelstekort door stijgende zorguitgaven

Uit het onderzoeksrapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022’ van het ROA blijkt dat het aantal deelnemers aan de arbeidsmarkt in Nederland met 520.000 zal toenemen. Ondanks deze toename worden er problemen verwacht in de personeelsvoorziening voor onder andere artsen, fysiotherapeuten, medische praktijkassistenten, laboranten en verpleegkundigen. Mede oorzaak van dit verwachte personeelstekort zijn de stijgende zorguitgaven van de komende jaren.

Meer personeel zorg met mbo-achtergrond

Volgens onderzoeksleider Didier Fouarge geldt het tekort voor zowel functies op hoog- als middelbaar niveau in de zorgsector. Hoogopgeleiden (hbo en wo) hebben tot 2022 de beste arbeidsmarktperspectieven. Maar Fouarge verwacht dat er in de zorg ook behoefte is aan vakmensen dus voor mensen met een mbo-achtergrond liggen hier volgens hem zeker kansen. GTSzorg beaamt dit en merkt dat er nog steeds veel vraag is naar zorgpersoneel op mbo 4-niveau.