Uit landelijk onderzoek (gepubliceerd in TvZ, verpleegkunde in praktijk en wetenschap, uitgave 5, 2018) onder ruim 1700 verpleegkundigen blijkt dat het kennisniveau van verpleegkundigen tekort schiet als het gaat om de zorg voor oudere patiënten.

Te weinig kennis voor juiste zorg

Ruim een derde van de verpleegkundigen die werkt in topklinische ziekenhuizen weet te weinig om de juiste zorg te kunnen bieden aan patiënten ouder dan 70 jaar. Het gemiddelde rapportcijfer van de verpleegkundigen is volgens het onderzoek een 6,8. Een kwart van de verpleegkundigen scoorde zelfs onder een 5,5. Ook valt op dat verpleegkundigen met meer ervaring beter scoren dan hun collega’s die jonger zijn en minder ervaring hebben.

Scholing voor verpleegkundigen

De onderzoekers stellen dat nieuwe scholingstrajecten noodzakelijk zijn. Temeer omdat de zorg voor oudere patiënten complex is. Ze lijden vaker aan chronische ziekten en de kans op complicaties is groter. Volgend onderzoek moet uitwijzen op welke manier verpleegkundigen hun kennisniveau, houding en klinisch handelen kunnen verbeteren. “Om het juiste kennisniveau van onze verpleegkundigen te kunnen garanderen, hanteren wij een strenge screening van personeel”, vertelt Edwin Exoo, directeur van GTSzorg. “Bovendien zetten wij meer in op opleiden en bijscholen van personeel, zodat we kwaliteit van zorg kunnen blijven optimaliseren.”

Informatieoverdracht door verpleegkundigen

Exoo: “Onlangs bleek bijvoorbeeld uit een deelstudie van het promotieonderzoek van psycholoog Hanneke Merten dat de rol van verpleegkundigen tijdens een artsenvisite meestal beperkt is. Merten observeerde tientallen artsenvisites en constateerde dat de verpleegkundigen in de meeste gevallen niet zelf informatie aandragen. Volgens Merten verdienen verpleegkundigen een grotere rol tijdens artsenvisites. Zij verzamelen namelijk veel informatie over een patiënt. Dat klopt, en daarom stimuleren wij onze verpleegkundigen met bijscholingen en cursussen waarin ze bijvoorbeeld leren hoe ze informatie kunnen overdragen.”