Jaarlijks op de tweede zaterdag in oktober is het Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Tijdens deze dag, op zaterdag 13 oktober, wordt speciaal aandacht besteed aan de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Palliatieve zorg draait vooral om het verzachten van pijn en het zo aangenaam mogelijk maken van het leven van de patiënt.

Palliatieve zorg is zwaar

Palliatieve zorg is zwaar. Niet alleen voor de zieke, maar ook voor de verzorgenden. Tijdens de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg staan we stil bij het harde en zware werk dat zij doen en creëren we begrip voor hun positie.

Meer geld voor geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging maakt een belangrijk deel uit van palliatieve zorg. Gesprekken met geestelijke verzorgers werden tot nu toe alleen vergoed voor patiënten die in een instelling verblijven. Minister Hugo de Jonge wil vanaf 2019 jaarlijks 7 miljoen euro beschikbaar stellen, waarvan 5 miljoen structureel vanaf 2021, om ook geestelijke verzorging in de thuiszorg mogelijk te maken. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Een goede ontwikkeling vindt GTSzorg. “Juist ongeneeslijk zieke mensen willen hun laatste tijd het liefste thuis doorbrengen. Dat zij dan ook de beste ondersteuning kunnen krijgen, is erg belangrijk. Met het huidige personeelstekort in de zorg is het fijn wanneer er extra geld komt voor geestelijke verzorging thuis.”