De thuiszorg verandert. De VVT-sector heeft met de nieuwe cao een primeur te pakken. Het is namelijk de eerste cao in Nederland waarin is afgesproken dat werknemers na 45 dienstjaren met pensioen kunnen. Ook andere wijziging in de cao zijn voordelig voor verplegend en verzorgend personeel dat werkzaam is in de thuiszorg of in een verpleeg- of verzorgingshuis:

  • De lonen stijgen met 7,4% in twee jaar
  • Voor augustus 2021 heeft 90% een vast contract
  • Het recht op onbereikbaarheid op dagen dat de werknemer niet is ingeroosterd

Elke thuiszorgmedewerker moet Nederlands spreken

Dat vindt de VVD. Tot nu toe is een beheersing van het basisniveau Nederlands alleen verplicht voor verpleegkundigen en verzorgenden. Ook bij GTSzorg is een perfecte beheersing van de Nederlandse taal een van de functie-eisen die we van onze verpleegkundigen en verzorgenden verlangen. Bekijk onze:

Functie-eisen verpleegkundigen
Functie-eisen verzorgenden

Volgens de VVD moeten nu ook huishoudelijke hulpen aan deze eis voldoen. Zij hebben immers, net zoals andere zorgmedewerkers, een signalerende functie. Spreken ze Nederlands? Dan is het makkelijker voor ze om te checken hoe het nu echt met een cliƫnt gaat, aldus de VVD. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat er steeds meer mensen met een migratieachtergrond in de huishoudelijke zorg werken. Het is dus niet vreemd dat de VVD nu met dit voorstel komt.