Risico naheffing ligt straks bij werkgever

De vervanger van de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) zorgt ervoor dat uw onderneming per 1 januari 2016 te maken kan krijgen met een naheffingsaanslag of correctieverplichting voor de loonheffingen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft dat recent aangegeven in de memorie van antwoord.

Door de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties loopt u als werkgever straks het risico op een naheffing of correctie, terwijl dat risico nu bij de opdrachtnemer ligt. Als de Eerste Kamer op 27 oktober instemt met de nieuwe wet, wordt de VAR per 2016 vervangen door een stelsel van modelcontracten. Onlangs gaf staatssecretaris Wiebes van Financiën in een memorie van antwoord (pdf) meer duidelijkheid over deze nieuwe werkwijze (tool).

Conform het contract werken

Uit de memorie van antwoord blijkt dat de fiscus per 1 januari 2016 een naheffingsaanslag of correctieverplichting voor de loonheffingen kan opleggen als er sprake is van feitelijk werknemerschap. Dit is het geval als u wél een goedgekeurd contract getekend heeft, maar in de praktijk niet conform dit contract werkt. Onder de huidige regelgeving ligt het risico op bijbetalen meestal bij de opdrachtnemer, omdat de fiscus voor een naheffingsaanslag bij de opdrachtgever moet bewijzen dat de opdrachtgever het oogmerk had om de VAR te gebruiken om loonheffingen te ontlopen. Dat bewijs is bijna nooit te leveren.

Gebruikmaken van goedgekeurde contracten

De enige situatie waarin u zeker weet dat u niet met een naheffingsaanslag of correctieverplichting geconfronteerd wordt, is als u een goedgekeurd contract gebruikt én in de praktijk daadwerkelijk conform de bepalingen in dit contract werkt. Alleen in dat geval hoeft u geen loonheffingen af te dragen voor de opdrachtnemer en hoeft u zich ook geen zorgen te maken over naheffing en correctie. De Belastingdienst heeft inmiddels de eerste modelcontracten gepubliceerd. Het gaat pas om enkele specifieke contracten, maar de lijst met voorbeelden wordt aangevuld zodra er meer contracten goedgekeurd zijn.