Onderzoekers van het Radboud UMC hebben aan de hand van de 125 richtlijnen en kwaliteitsstandaarden die er zijn voor verpleegkundigen een ‘beter laten-lijst’ opgesteld. Op deze lijst staan alle verpleegkundige handelingen waarvan bewezen is dat zij niet effectief zijn. Denk aan het wegscheren van haren voorafgaand aan een operatie. Dat wordt nog steeds vaak gedaan, terwijl uit onderzoek is gebleken dat een geschoren huid gevoelig is en juist eerder kan ontsteken. Ook het afdekken van operatiewonden blijkt onnodig. Een wond heelt sneller zonder pleister. Kortom, de ‘beter laten-lijst’ kan het rendement van de zorg verhogen.

“Een goede zaak”, vindt GTSzorg. “Onnodig handelen kost tijd en geld, en dat komt de zorg tekort. Het is zaak om meer rendement uit een verpleegkundige te halen. Dat kan bijvoorbeeld ook door goede opleidingen en bijscholingen te verzorgen en protocollen efficiënter toe te passen. Landelijke protocollen moeten namelijk bekend gemaakt worden aan verpleegkundigen, maar in de praktijk is dat vaak niet het geval.”