‘Falende zorgbestuurders moeten worden uitgesloten van bestuursfuncties’, aldus de Tweede Kamer. Een dergelijk bestuursverbod moet in de wet worden opgenomen, zodat bestuurders in de zorg die hun werk beter zouden moeten uitvoeren, niet meer aan de slag kunnen in zorgorganisaties. Hoewel het kabinet niet veel voelt voor een dergelijk verbod, willen de regeringspartijen CDA en VVD het plan doorzetten. Zij krijgen daarbij steun van een Kamermeerderheid.

Het zogenoemde bestuursverbod gaat gelden in de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. De reden voor het bestuursverbod in de zorg is dat bij wanprestatie bestuurders regelmatig bij een andere zorginstelling gingen werken. Het bestuursverbod in de zorg moet dit in de toekomst voorkomen.

GTSzorg staat volledig achter het standpunt van de Tweede Kamer. Dit zal bijdragen aan het verbeteren van de zorg in Nederland; een van de doelstellingen van GTSzorg.