Coronavaccinatie zorgpersoneel: wel of niet?

Het coronavaccin van BioNTech/Pfizer is goedgekeurd. Het inenten begint op vrijdag 8 januari 2021. De medewerkers van verpleeghuizen en instellingen voor verstandelijk beperkten en thuiszorgmedewerkers zijn als eerste aan de beurt. Dit betekent dat ook onze zorgmedewerkers binnenkort een uitnodiging ontvangen om zich te laten inenten.

Wel of niet inenten?

Veel medewerkers in de zorg twijfelen nog of ze zich willen laten inenten. Begrijpelijk, aangezien zij als eerste aan de beurt zijn. Heeft het vaccin geen bijwerkingen? Hoe veilig is het? Wat zit er precies in het vaccin? Hoe goed is het getest? Het zijn allemaal logische vragen. Net als bij de griepprik heeft iedereen gelukkig zelf de keuze om zich wel of niet te laten vaccineren.

“Laat je inenten als je jezelf daar prettig bij voelt. Is dat niet het geval? Dan kun je het misschien beter niet doen. Onze medewerkers mogen zelf beslissen of zij zich laten inenten met het coronavaccin. Wij verplichten ook geen medewerkers om de griepprik te halen. Iedereen bepaalt dit voor zichzelf en wij respecteren dat”, aldus Edwin Exoo van GTSzorg. “Welke mening de zorginstellingen hierover hebben, is ons nu nog niet duidelijk. Misschien gaan zij medewerkers in de toekomst wel verplichten om een vaccinatie te halen. Dat zou kunnen, maar vooralsnog mag dat niet. De ‘spelregels’ rondom corona veranderen nog steeds in rap tempo. De tijd zal het leren.”

Zorgmanager, ben jij voorbereid op topdrukte?

Waar er in de eerste coronagolf vooral een tekort was aan ziekenhuisbedden, is er nu tijdens de tweede golf een schaarste aan verplegend en verzorgend personeel. Het probleem verschuift. Ook wij merken dat de vraag naar personeel groot is. Daarom zetten we ons in voor ons personeel en blijven we betrokken. We proberen ervoor te zorgen dat zij de druk fysiek en mentaal aan kunnen. Zodat er zo min mogelijk uitval is. Onder andere met deze tips.

Realistische verwachtingen inzet personeel

Ook met zorgmanagers hebben we contact. We denken graag mee over de inzet van personeel en scheppen realistische verwachtingen. Iedere zorgmanager moet rekening houden met uitval van personeel. Zelfs al heeft een medewerker slechts milde klachten, dan nog moet hij thuisblijven in afwachting op een testresultaat. Soms valt een medewerkers hierdoor wel een paar dagen achtereen uit. En wanneer een medewerker corona heeft, moeten ook betrokken collega’s in quarantaine.

Omgaan met een tekort aan personeel

Het valt niet altijd mee om dit personeelstekort snel op te vangen. Het belangrijkste is om begrip voor elkaar te blijven tonen. Het is voor iedereen een moeizame tijd. Vooral in de zorg vergt dit veel van medewerkers, managers en cliënten. Wij raden zorgmanagers aan om zoveel mogelijk vooruit te plannen als het gaat om personeelsroosters.

 • Houd vooral de lange termijn voor ogen. Heb je bijvoorbeeld extern personeel in dienst? Zorg dat ze zo lang mogelijk kunnen blijven werken. Dan heb je extra mogelijkheden als de drukte nog meer toeneemt.
 • Benut het aantal uur dat de zorgverlener heeft bij het detacheringsbureau maximaal. Een zorgverlener kan veel taken op zich nemen. Bijvoorbeeld ook EVV-taken die door uitval van eigen personeel blijven liggen.

Heb je zorgen, vragen of behoefte aan extra personeel? Bel ons gerust. We zijn bereikbaar tijdens kantooruren: 024 – 373 64 44.

Druk op zorgmedewerkers neemt weer toe. Hoe ga je daarmee om? 5 tips:

Midden in de tweede coronagolf loopt het tekort aan zorgmedewerkers weer drastisch op. Ook wij merken dat het steeds moeilijker is om personeelsroosters gevuld te krijgen. Er is meer personeel nodig en tegelijkertijd valt er steeds meer personeel uit door ziekte. De druk op de zorgmedewerkers die nog wel inzetbaar zijn, neemt hierdoor flink toe.

Fysieke en mentale druk

Niet alleen fysiek heeft verplegend en verzorgend personeel het zwaar te verduren. Ook de mentale druk neemt toe. Misschien maak je je wel meer zorgen om je eigen gezondheid. Of heb je zorgen om het welzijn van de mensen die je verzorgt. Veel van onze medewerkers hebben we al telefonisch gesproken. Soms om tips te geven, soms om gewoon een goed gesprek te voeren. Vaak levert het zowel ons als de medewerker nieuwe energie op. Heb je zorgen, vragen of onzekerheden? Bel ons gerust. Tijdens kantooruren zijn we bereikbaar via 024 – 373 64 44.

Omgaan met druk. 5 tips:

 1. Blijf naast je werk zoveel mogelijk thuis
  Beperk het aantal contacten en verklein de kans om zelf ziek te worden of corona te krijgen.
 2. Vermijd feestjes
  Helaas is het beter voorlopig even geen feestjes te vieren. En ook al weet iedereen dat, het is soms verleidelijk om toch even langs te gaan als er bijvoorbeeld iemand jarig is. Probeer een manier te vinden om bijvoorbeeld vaker via videobellen contact te zoeken met vrienden en familie.
 3. Bestel je boodschappen online
  Gelukkig hebben we tegenwoordig de luxe om thuis te winkelen. Maak daar gebruik van nu we het aantal contactmomenten zo klein mogelijk moeten houden.
 4. Zoek vermaak thuis
  Koop een puzzel of een boek. Maak een mooie wandeling door de natuur. Of trek eens wat spelletjes uit de kast.
 5. Wees lief voor elkaar
  Eigenlijk is dit het belangrijkste. Blijf lief voor elkaar, blijf positief. Juist nu. Helaas lukt dat niet altijd. Uit een enquête onder leden van de beroepsvereniging NU’91 blijkt namelijk dat steeds meer medewerkers in de zorg de laatste maanden te maken kregen met agressie. Daaronder blijken ook nieuwe vormen van agressie. Bijvoorbeeld het met opzet in het gezicht hoesten. Wij begrijpen heel goed dat dit stress oplevert bij zorgmedewerkers die hiermee te maken krijgen. Elke vorm van agressie tegen zorgverleners veroordelen wij.

Deze 5 tips kunnen je helpen om beter voorbereid te zijn op agressie

Bonus voor zorgpersoneel

Een eenmalige bonus van 1000 euro netto. Dat belooft het kabinet aan verpleegkundigen die in de periode van 1 maart tot 1 september extra werken en hebben gewerkt. Als bedankje voor hun inzet vanwege de coronacrisis. Vanaf 1 oktober gaan wij als werkgever deze bonus voor je aanvragen. Hopelijk met succes!

Natuurlijk zijn wij blij dat het kabinet op deze manier onze verpleegkundigen tegemoetkomt. Ze hebben het meer dan verdiend! Helaas is het nog steeds geen structurele oplossing. Door personeelstekort zijn veel IC-bedden niet in gebruik. Terwijl er dit najaar al 1350 IC-bedden moeten zijn. Dat staat in het Opschalingsplan COVID-19 van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Bij één extra bed in de zorg komt al veel kijken

Naast meer apparatuur, vraagt een extra bed ook om uitbreiding van het aantal werkuren. Er is 24/7 zorg nodig voor één IC-bed. Dat zijn al zeker drie personen per dag. De reguliere zorg mag hieronder niet lijden. Er zijn extra IC-verpleegkundigen nodig. Daarom adviseert het LNAZ om verpleegkundigen minder in deeltijd te laten werken. En meer fulltime. Dit is te lezen in het rapport dat dinsdag 30 juni aan minister Van Rijn werd aangeboden.

Een verplicht arbeidscontract?

Dit klinkt als een simpele oplossing. Toch zijn we in Nederland niet gewend om verplicht op één bepaalde manier een arbeidscontract aan te bieden. Wij leggen onze GTSzorg-medewerkers liever geen verplichtingen op. En laten hen nog steeds zelf bepalen hoeveel uur zij willen werken en wanneer. Meer over het werken als verpleegkundige voor GTSzorg

Werken met coronamaatregelen

De coronamaatregelen zijn versoepeld. Ook in de zorg merken we dit. Vanaf maandag 15 juni mogen bewoners van het verpleeghuis bijvoorbeeld alweer meerdere bezoekers ontvangen. Waar moet je als verpleegkundige of verzorgende aan denken als er bezoek komt? Hoe ontvang je bezoekers? En welke veiligheidsmaatregelen tref je? Iedere keer als er maatregelen versoepelen, roept dit vragen op bij onze medewerkers. En dat is logisch.

Wat mag wel en wat mag niet?

Werken met coronamaatregelen vraagt van iedereen aanpassingsvermogen. Wat doe je bijvoorbeeld als er een tekort aan veiligheidsmiddelen is? En mag je een besmette patiënt weigeren? Voor de meeste antwoorden verwijzen wij naar de RIVM-richtlijnen. Ook adviseren wij onze medewerkers om in gesprek te blijven met de organisatie waar zij werken. Onze medewerkers werken voor verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties, zorginstellingen en ziekenhuizen. Iedere organisatie treft maatregelen volgens deze RIVM-richtlijnen. Maar ook iedere organisatie vult dit net even anders in.

Werken op een corona-afdeling

Natuurlijk zijn er ook veel vragen die onze medewerkers juist wél aan ons kunnen stellen. Ook in coronatijd proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van onze medewerkers. Wie bijvoorbeeld liever niet op een corona-afdeling werkt, kan dit bij ons aangeven. Dan houden we er, binnen onze mogelijkheden, rekening mee. Soms is dat lastig. Want wat vandaag nog geen corona-afdeling is, kan er morgen wel één zijn. Helemaal voorkomen kunnen we het dus niet. Veel van onze vaste medewerkers mogen vanwege de coronamaatregelen niet wisselen van organisatie. Soms mogen ze zelfs niet wisselen van afdeling. Allemaal om besmetting door medewerkers te voorkomen. Ook als je werkzaam bent op een afdeling zonder corona geldt deze regel vaak. Iedere organisatie geeft dit anders vorm. Lees verhalen uit de zorg

In quarantaine, en dan?

Medewerkers met klachten die passen bij het coronavirus kunnen zich direct laten testen via onze bedrijfsarts bij de GGD. Totdat de uitslag bekend is, blijft de medewerker thuis. Zo waarborgen we hun veiligheid én die van de mensen die zij verzorgen. Helaas zijn een aantal van onze medewerkers positief getest op corona. Zij blijven thuis in quarantaine conform de regels die daarvoor gelden. Wij volgen daarbij het advies van het RIVM. Een aantal van hen is inmiddels alweer opgeknapt en aan het werk.
Medewerkers die zelf niet ziek zijn, maar wel samenwonen met een besmet persoon, blijven in principe tot veertien dagen na het eerste contact thuis. Omdat onze medewerkers een vitaal beroep hebben, gelden soms andere maatregelen. In overleg met de bedrijfsarts wordt bepaald of en wanneer een medewerker mag komen werken.

Behoefte aan ondersteuning? Bel ons!

De afgelopen periode is hectisch geweest voor veel zorgmedewerkers. De maatregelen zorgden voor een andere manier van werken, maar ook waren er veel onzekerheden. Mentaal heeft dit zijn weerslag. Daar hadden en hebben we nog steeds oog voor. Veel van onze medewerkers hebben we telefonisch gesproken. Soms waren dit lange gesprekken, maar ze leveren altijd nieuwe energie op. Daar gaan we dus mee door. Tijdens kantooruren zijn we bereikbaar via 024 – 3736444.

Hang de vlag uit voor de zorg!

Vandaag, 12 mei, is een bijzondere dag. Het is de Internationale Dag van de Verpleging. De dag waarop we stilstaan bij het werk dat verplegend personeel verzet. 200 jaar geleden werd de vrouw geboren waar wij allemaal de verpleegkunde aan te danken hebben: Florence Nightingale. Speciaal voor haar en alle medewerkers in de zorg, hangen wij de vlag uit. We zijn trots op jullie!

Vooral in deze tijd waarin het coronavirus de wereld op zijn kop zet, blijkt maar weer hoe hard we onze zorgmedewerkers nodig hebben en hoe belangrijk het werk is dat zij doen. De afgelopen tijd vroegen wij onze medewerkers om hun verhalen met ons te delen. Hoe meer verhalen, foto’s en video’s we ontvangen, hoe meer we beseffen hoe bijzonder het werken in de zorg is. De verhalen zijn ontroerend, soms aangrijpend en vooral mooi. Lees mee

“Nursing is the gentle art of caring.”
– Florence Nightingale *12 May 1820 †13 Aug 1910 –

Verhaal uit de zorg: Zomaar een stukje dag

Wat is er zuster?

Mevrouw ligt in bed en zegt: “Kom je mij helpen zuster? Dat is fijn.”
“Tuurlijk” zeg ik en geef mevrouw mijn hand, ingepakt in een blauwe handschoen.
Samen lopen we naar de wc, dicht achter mevrouw om haar te ondersteunen.

Ik buk om mevrouw te helpen met de kleding en schoenen.
Ze aait mij over mijn wang en zegt: “Wat is er zuster?”
“Is er nog oorlog?” vraagt mevrouw.
Ik moet even slikken en zeg: “Ja, het virus is er nog.”
“Ja erg hè!?” zegt mevrouw. Ze weet niet precies wat er is, maar voelt het wel.

Geen bezoek op de afdeling, serene rust achter gesloten deuren.
Maar schijn bedriegt.
De eenzaamheid is groot; niet alleen hier maar in veel verpleeghuizen of thuis situaties.

Meneer vraagt: “Waar is mijn vrouw? Komt ze nog?”
“Nee, vandaag niet…” antwoord ik, “…misschien morgen weer.”
“Ohh, dat is fijn” zegt meneer, die gelukkig geen weet heeft van wat er speelt.
Maar zijn echtgenoot des te meer.
Al meer dan 50 jaar samen, sinds zijn dementie dagelijks bezoek en nu zit alles op slot.

Mevrouw is verdrietig mist haar man.
Ik praat met mevrouw en bied haar een luisterend oor op afstand via de telefoon.
“Bedankt zuster, fijn om te horen dat het goed gaat met mijn man. Doe je de groetjes…”

Lopen gaat moeizaam de laatste tijd bij mevrouw; pijnlijke knieën door artrose.
Toch moeten we samen bewegen, op en neer die knie, even rekken en strekken.
Ik zit naast mevrouw en doe mee. We lachen.
Mevrouw zegt: “Het lijkt wel de gym-club.”
De fysiotherapie komt niet meer in huis sinds de Corona.

Beeld-bellen naar mevrouw haar dochter. Wat een feest!
Ik zwaai mee en mevrouw roept hard” Ik hou van jou, ik ben hier hoor, zie je mij?”
“Ik ook van jou mam, tot snel. Dag lieverd…”

Lekker opfrissen, tanden poetsen, dag crème of scheren.
Hulp bij het eten of gewoon een knuffel omdat ze het nodig hebben.
Dit en al het andere kun je niet op afstand! Nu wel met meer verstand.
Zorgen doe je met je gevoel, met  je hart.

Corona je krijgt ons er niet onder.
Onze handen blijven warm, voor onze bewoners maar hard voor jou!
Blijf thuis, wees lief. Was je handen, Denk aan elkaar.

Zomaar een stukje dag…

(door: Susanne Niels, verzorgende 3ig)

Bedankt voor jullie steun!

De afgelopen tijd hebben we veel steun gekregen. Dat doet ons en onze medewerkers goed. En ook al is het zwaar, met jullie steun komen we er wel. Namens iedereen bedankt!

We delen graag de beelden en verhalen uit de zorg. Lees het verhaal van onze collega’s:

Corine schrijft over haar bijzondere ervaring op een PG-afdeling. Met Susanne beleef je een emotionele ervaring met een cliënt. Jo die laat zien hoe er wordt genoten van haar zelfgemaakte broodjes knak. En speelt Myrna voor alle bewoners accordeon in de kloostertuin (met video).

Nieuwe maatregelen coronavirus

We zitten in een lastige en onzekere tijd. Gisteravond kondigde het kabinet aanvullende maatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus. Maatregelen die de veiligheid en gezondheid van iedereen vooropstellen. Voor onze medewerkers is het momenteel topdrukte. Zij werken in ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Met name in Brabant en Gelderland.

Werk en help op dezelfde locatie

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat onze medewerkers op één locatie werken. Momenteel wisselen zij dus niet van locatie. Wij vragen onze medewerkers om goed en logisch na te denken in verband met deze wisselende inzet binnen de zorginstelling waar zij werken. Werk en help zoveel mogelijk op dezelfde plek. In sommige gevallen is dit binnen dezelfde instelling, soms alleen op dezelfde afdeling. Iedere instelling geeft dit anders vorm. Alleen voor de afdelingen waar geen corona heerst, worden nog ad-hoc-diensten uitgezet en aangevraagd.

Veiligheid en gezondheid boven alles

De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers staat boven alles. Het volgende is nu vooral belangrijk:

 • Zorg dat je zelf niet besmet raakt. Gebruik waar mogelijk mondkapjes, handschoenen of andere beschermingsmiddelen. Lees meer tips
 • Zorg dat je anderen niet besmet. Ben je verkouden, hoest je en heb je daarbij koorts? Dan vragen we je om thuis te blijven. Ben je 24 uur klachtenvrij, dan mag je weer starten.

Verruiming BIG-registratie

Dat wij in de zorg belangrijk werk doen, wisten we al. Deze crisis onderstreept dat. Het kan zijn dat we in deze tijd onze medewerkers soms moeten vragen om meer te werken. Uiteraard doen we dit altijd in goed overleg. Bovendien is de Wet BIG tijdelijk versoepeld. Is je BIG-registratie na 1 januari 2018 verlopen, dan mag je toch aan de slag. De verplichting tot herregistratie vervalt tijdelijk.

Wil je weer aan het werk in de zorg? Bel ons vandaag nog: 024 – 373 64 44.
Zorg goed voor elkaar!

Coronavirus COVID-19: wees alert!

Het coronavirus COVID-19 dat in China al slachtoffers maakte, is sinds 30 januari een internationale bedreiging voor de volksgezondheid. Mannen van middelbare leeftijd lijken het meest vatbaar te zijn voor het virus. Voor vrouwen en kinderen lijkt het virus vooralsnog minder gevaarlijk te zijn. De ouderen waar wij mee werken zijn wat zwakker en lopen daardoor sneller risico om ziek te worden. Om besmetting te voorkomen, adviseren wij onze verpleegkundigen en verzorgenden om nu extra te letten op goede hygiëne.

Preventietips

De veiligheid van cliënten, maar ook van onze verpleegkundigen en verzorgenden vinden we belangrijk. Ga je aan het werk, dan geven we je graag de volgende tips mee:

 1. Was regelmatig je handen. Sowieso na ieder cliëntbezoek of een bezoek aan openbare ruimtes.
 2. Hoest en nies in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes voor je neus.
 3. Bewaar afstand als je bij mensen komt die verkouden zijn.
 4. Wees alert op de symptomen van het coronavirus, met name koorts, hoesten en kortademigheid.
 5. Raak niet in paniek.

Denk bij goede hygiëne ook aan je smartphone! 3 tips voor hygiënisch smartphonegebruik.

De symptomen van het coronavirus

Het coronavirus veroorzaakt klachten aan de luchtwegen. Mensen die besmet zijn, krijgen koorts. Verder kunnen ze de volgende symptomen krijgen:

 • Hoesten
 • Neusverkoudheid
 • Keelpijn
 • Longontsteking
 • Kortademigheid
 • Spierpijn
 • Verwardheid
 • Hoofdpijn

Hoe verspreidt het virus zich?

Het virus verspreidt zich door de lucht door het hoesten van besmette personen. Ook kunnen de virusdeeltjes op deze manier op een voorwerp terechtkomen. Raak je deze aan en vervolgens je gezicht, dan kun je ook besmet raken. Een mondkapje voorkomt dus niet dat je besmet raakt. Op het moment dat we dit artikel schrijven, wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Het virus lijkt zich het snelst te verspreiden door mensen die zieker zijn dan bij mensen waarbij de ziekte milder is.

De impact van het virus

In Nederland is de ziekte nu ook uitgebroken en zijn al meerdere ziektegevallen bekend. Het gevaar van het virus lijkt echter mee te vallen. Vergeleken met soortgelijke virussen maakt het coronavirus relatief weinig doden. Toch staan alle alarmbellen op rood. Alle Nederlandse ziekenhuizen, huisartsen en GGD’en zijn voorbereid.

Voor de meest actuele informatie over het virus verwijzen we je naar de site van het RIVM.